PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
VS - Digital Humanities - ANM50556
Anglický název: Digital Humanities
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (10.10.2012)
Kurs představuje základní uvedení od tématu využívání počítačů a jejich výpočetní síly pro oblast humanitních věd. Kurs má za cíl spojit teoreticé základy nového přístupu v humanitních vědách s praktickými projekty studentů. Účastníci se během kursů seznámí se současnými trendy v digital humanities a vyzkouší si řadu metodických postupů. Absolovent kursu by měl porozumět změnám, které přináší digitální zpracování dat do oblasti humanitních věd.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (11.09.2013)

Co jsou digital humanities aneb stará vlna s novým obsahem

Získáváme, čistíme, ukládáme data (a něco navíc)

Nejen o tom, že průměr není vždy to pravé (Meets R)

Korelace, koincidence, ko...

Teorie grafů aneb nejen SNA živ je člověk

Data mining pro humanitní vědy

Strojové učení pro humatnitní vědy

Geolokace, mapy, vrstvy

Rozšířená realita jako požadavek doby

Strojová analýza (i) pohyblivého obrazu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK