PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
VS - Informační politika pro starší a pokročilé - ANM50554
Anglický název: Information Policy for Senior and Advanced
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FIALAJAK (06.02.2012)
Získání vědomostí a utvoření ucelené představy o kontextu, fungování a reflexi soudobé informační politiky, se zvláštním důrazem na ČR a světový kulturní okruh. Principů uplatňování i (ne)rovnoprávnosti v uplatňování informační politiky ve vyspělých západních demokraciích v konfrontaci s vývojem u nás.
Cíl předmětu
Poslední úprava: FIALAJAK (06.02.2012)

Absolvent kursu bude disponovat komplexní představou o zakotvení významu informační politiky, její organizační rovině, a o tématech a procesech, která určují její podobu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (14.02.2012)

Podobu sylabu mohou studující do jisté míry ovlivnit sami, jelikož i na jejich preference bude brán ohled. Neváhejte navrhnout vyučujícímu témata, která by dle vašeho nazoru měla být v rámci výuky diskutována.

  • problematika soukromí
  • etika využívání technologických informací ve válce
  • postavení biotechnologií >> transhumanismus v pol. rozměru

? občanský aktivismus

? etické aspekty zásahů do těl

? kyberterorismus a jeho přelívání

? morozovská nota: praktiky totalitních režimů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK