PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - ANL600000
Anglický název: Diploma seminar
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: nizozemština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Požadavky ke zkoušce - nizozemština
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (10.05.2020)

Podmínkou pro udělení zápočtu je průběžné plnění písemných úkolů a aktivní účast na hodinách.

Podmínky v modu distanční výuky zůstávají stejné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK