PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie - ANL400092
Anglický název: Phonetics and Phonology
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Jan Pekelder, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSREZKO (29.05.2008)
Fonetika a fonologie nizozemštiny
Výslovnost nizozemštiny
Texty, poslech x ctení
Cvicení
Literatura
Poslední úprava: UGSREZKO (29.05.2008)

Nooteboom, S.G., Cohen A.: Spreken en verstaan. Een nieuwe inleiding tot de experimentele fonetiek. Assen, Van Gorcum 1984

Booij, G.: The Phonology of Dutch. Oxford, Clarendon 1995

Wilmots, J.G., Janota, P.: De uitspraak van het Nederlands. Hilversum, RNW 1998

Janota, P.: De ruistest als een toets voor perceptie van spraak, in: Kanwelverstan, Hasselt, LUC 1999

Van den Broecke, M.P.R.: Ter sprake. Dordrecht, Foris 1988

Vieregge, W.H.: Transcriptie van spraak. Dordrecht, Foris 1985

Cohen, A. et al.: Fonologie van het Nederlands en van het Fries. 's-Gravenhage, Nijhoff 1961

Van den Berg, B.: Fonetiek van het Nederlands. Den Haag, Van Goor 1969

Tervoort, B.Th.: Wetenschap en taal 3, Muiderberg, Coutinho 1980

Kaiser, L.: Fonetiek. Den Haag, Servire 1964

Janota, P.: Cvi?ení k fonetice nizozemštiny. Praha, FFUK 1981

Hermkens, H.M.: Fonetiek en fonologie. 's-Hertogenbosch, Malmberg 1969

Palková Z.: Fonetika a fonologie ?eštiny. Praha, Karolinum 1994

Eisner Pavel: Chrám i tvrz. Praha, Nakl. Lidové noviny 1992

Sylabus
Poslední úprava: UGSREZKO (29.05.2008)

P?ednášky -

Pojem fonetika a fonologie

Základní fonetické pojmy niz.

Praktické využití

Komunika?ní ?et?zec

Hláskový systém nizozemštiny

Samohlásky

Souhlásky

Diftongy

Asimilace, koartikulace

Slovníky - Van Dale...

´t Groene Boekje x ´t Witte boekje

Groot Dictee

Ortografie x ortoepie

Pravopis

?e?ové orgány

Disciplíny fonetiky a fonologie

Fonetická transkripce

Mluvená ?e?

Intonace

V?tná melodie

P?ízvuk

Cizí slova

Distribuce

Statistika, statistická lingvistika

Rozdíl ve výsl. sever x jih

Historie jazyk. Vývoje

Dialekty

Cvi?ení -

Poslech

?tení text?

Testy

Diktáty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK