PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Nederlandse cultuur en literatuur I - ANL200121
Anglický název: Dutch Culture and Literature I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: nizozemština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Anna Krýsová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (28.02.2020)
V tomto předmětu se pozornost věnuje kulturním názorům (např. pojetí člověka, světa a společnosti, umělecké ideje), jež dominovaly v Evropě od doby osvícenství do poloviny dvacátého století. V tomto rámci se předmět zaměřuje na proudy a tendence, jež se projevovaly v evropském myšlení, a na reprezentativní literáty, již tyto směry zastupují. Student se rovněž seznamuje s různými kanály, skrze něž se tyto názory šířily. Během tohoto předmětu se věnuje pozornost nejen rozvíjení interpretačních schopností posluchačů, ale také sestavení okruhu tematických otázek, které budou následně řešeny formou samostatného studia sekundární literatury.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (28.02.2020)
Základní studijní literatura:

Bert Paasman, Het boek der Verlichting, De 18e eeuw van a tot z, Amsterdam-Barneveld (Bulkboek), rok neuveden.

M. Mathijsen, Het literaire leven in de negentiende eeuw. Dostupné z: www.dbnl.org.

Ton Anbeek en Jaap Goedegebuure, Het literaire leven in de twintigste eeuw. Readershop.

Další odborná literatura:

Ton Anbeek. De naturalistische roman in Nederland. Amsterdam: De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1982.

Ton Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885-1985. Amsterdam Arbeiderspers [1990].

Willem van den Berg, Een bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw. Red. Klaus Beekman, Marita Mathijsen en George Vis. Amsterdam, 1999.

Willem van den Berg - Hanna Stouten (ed.). De duinen gillen mee! Amsterdam: Em. Querido´s Uitgeverij, 1997. Grifiioen.

Frits Boterman & Marinanne Vogel (ed.), Nederland en Duitsland in het interbellum. Wisselwerking en contacten: van politiek tot literatuur (Hilversum, Verloren, 2003.

Rosemarie Buikema - Maaike Meijer. Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1900-1980. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2003.

Robert Darnton, De literaire onderwereld tijdens het Ancien Régime. Amsterdam 1985.

Douwe Fokkema en Elrud Ibsch, Het modernisme in de Europese letterkunde. Amsterdam 1984.

Jaap Goedegebuure, Decadentie en literatuur. Amsterdam 1987.

Ralf Grüttemeier - Maria-Theresia Leuker (ed.). Niederländische Literaturgeschichte. Stuttgart: J.B.Metzler, 2006.

Korteweg, A. J, 't Is vol van schatten hier. Amsterdam: De Bezige Bij, 1986.

Ellen Krol (ed.). Huiselijke poëzie. Amsterdam: Em. Querido´s Uitgeverij, 1999. Griffioen.

M. Mathijsen, Nederlandse literatuur in de Romantiek. Nijmegen 2004.

Marita Mathijsen. De geest van de dichter. Elf zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers en een debat.

Amsterdam: Em. Querido´s Uitgeverij, 1998.

M.A. Schenkeveld-Van der Dussen (red.), Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Groningen: Martinus Nijhoff 1993.

Dorothée Sturkenboom (ed.). Een verdeelde Verlichting. Stemmen uit de spectators. Amsterdam: Athenaeum ? Polak & Van Gennep, 2001. Griffioen.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (28.02.2020)

1. Úvod. Osvícenství: pojetí světa

2. Osvícenství: šíření kultury

3. Osvícenství: literatura

4. Romantismus: pojetí světa

5. Romantismus: literatura

6. Realismus: kulturní názory

7. Naturalismus: pojetí světa a člověka

8. Osmdesátníci: umělecké názory

9. Meziválečná doba a modernismus

10. Meziválečná doba: umělecké ideje

11. Meziválečná doba: literární infrastruktura

12. Meziválečná doba: literární díla

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK