PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gramatická cvičení z nizozemštiny II - morfologie - ANL100023
Anglický název: Dutch Grammar Exercises II - Morphology
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zdeňka Hrnčířová
Je záměnnost pro: ANL100044, ANL100043
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (27.06.2009)
Předmět prakticky doplňuje základní předměty Morfologie I a II. Cílem je systematické procvičení morfologických kategorií a upevňování gramatických struktur probraných v přednáškách. Důraz je kladen na aktivní jazykové dovednosti tak, aby se v nejvyšší možné míře zlepšila jazyková kompetence posluchače. Pozornost je věnována také výstavbě a dalšímu rozšiřování slovní zásoby.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (27.06.2009)
Základní studijní literatura:
Kuiken, F., Vedder, I.: Regelrecht I. Amsterdam, 1992

Kuiken, F., Vedder, I.: Regelrecht II. Amsterdam, 1994

Bouman, D., e.a.: Beter Nederlands I. Coutinho, Muiderberg, 1992

Bouman, D., e.a.: Beter Nederlands II. Coutinho, Muiderberg, 1993

Florijn, A. F., e.a.: De regels van het Nederlands - Werkboek. Groningen, 1993

Kalsbeek, A. van: Code Nederlands, NCB Utrecht, 1999

Doporučená literatura:
Keuken, G. J. van der, e.a.: Werken met taal. Thieme, 1993

Keuken, G. J. van der, e.a.: Woordgebruik. Thieme, 1994

Keuken, G. J. van der, e.a.: Werken met het werkwoord. Thieme, 1994

Keuken, G. J. van der, e.a.: Spelling en dictee. Thieme, 1990

Klein, M., e.a.: Practische cursus nieuwe spelling. Wolters-Noordhoff, 1996

Kleijn, P. de: Alexander. Den Haag, 1990

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (27.06.2009)

Procvičované okruhy:

 • člen, kategorie určenosti, nulový člen
 • kategoriální užití členu
 • substantivum, flexe, ustrnulé tvary
 • adjektivum a jeho gramatické kategorie
 • zájmena - kontrastivní analýza na pozadí češtiny
 • adverbium
 • adverbiální výraz "er" a jeho fukčně-sémantické možnosti
 • předložky vlastní, nevlastní, vícečlenné předložkové výrazy (ekvivalence v češtině)
 • struktura slovesných tvarů
 • sloveso a jeho kategorie - kontrastivně s češtinou
 • konjugační paradigma
 • temporální a modální funkce slovesných časů
 • zásady pravopisných reforem
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK