PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - AMTNPV010
Anglický název: Master´s Thesis Tutorial
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
Záměnnost : AMTN60011
Je záměnnost pro: AMTN60011
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Náplň semináře vychází z diplomových prací studentů a jejich zaměření (teoretické, teoreticko-empirické a aplikační) a navazuje na poznatky získané v předmětu Metody výzkumné práce v tlumočnictví a Teorie překladu I. Výuka probíhá formou prezentací rozpracovaných diplomových prací a individuálních konzultací s vedoucím práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

Zpracovaná kapitola / rozšířené teze diplomové práce (rozsah cca 40 str.).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: 2002.

Literatura předmětu Metody výzkumné práce k tematické oblasti diplomové práce.

Literatura zadaná k jednotlivým diplomovým pracím.

Normy ČSN.

http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK