PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - AMTAPV010
Anglický název: Master´s Thesis Tutorial
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Diplomový seminář
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Záměnnost : AMTA60011
Je záměnnost pro: AMTA60011
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D. (25.09.2021)
Seminář je vyučován formou konzultací. Cílem je, v návaznosti na jiné předměty magisterského studia, produkce diplomové práce jako výsledku vědeckého výzkumu provedeného podle relevantních metodologických kritérií a zaručující tak objektivitu i přínosnost oboru. Konzultace se týkají průběžného vypracování diplomové práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D. (25.09.2021)

Průběžné konzultace, schválení odevzdaného projektu DP vedoucím. 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D. (25.09.2021)

Literatura předmětu Metody výzkumné práce nebo Teorie překladu a metody výzkumné práce.

Literatura k diplomové práci (viz zadání v sis a samostatné rozšíření)

Normy (bibliografie, úprava)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK