PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Péče o návštěvníka - AMSV00033
Anglický název: Visitor service
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Bc. et Bc. Aleška Doušová
Vyučující: Mgr. Bc. et Bc. Aleška Doušová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (18.05.2023)
Prakticky zaměřený předmět Péče o návštěvníka uvede studující do problematiky maximalizace návštěvnického
prožitku a bezproblémového pobytu v muzejních institucích. Atraktivnost výstav, expozic a doprovodných programů
je nesporně důležitá pro utváření kvalitního dojmu, ale celkový muzejní zážitek je zásadně ovlivněn a utvářen i
dalšími, méně zřejmými aspekty. V průběhu kurzu se studenti seznámí s tím, kdo jsou návštěvníci muzejních
institucí, jakou mají k návštěvě motivaci a očekávání, co jejich návštěvu kromě výstav a expozic samotných ovlivňuje
a jak s těmito parametry pracovat v praxi. Hlavní témata předmětu obsáhnou především tyto oblasti: 1) Návštěvník,
přístup k němu, cílové skupiny komunikace, 2) zpětná vazba a práce s ní, 3) praktické ukázky a práce studenta v
prostoru muzea.

Témata:
1. Úvod do problematiky. Trendy
2. Praktická ukázka návštěvnické péče v Muzejním komplexu
3. Reflexe návštěvnické péče v Muzejním komplexu. Muzejní zážitek před, během a po návštěvě
4. Návštěvníci – definice, segmentace, motivace, návštěvník se specifickými potřebami
5. Komunikace – zpětná vazba, stížnosti, dotazy
6. Zaměstnanci v přímém kontaktu s návštěvníky
7. Orientace a navigace. Návštěvní řád
8. Dotazníkové šetření – teorie, tvorba dotazníku pro praxi
9. Praxe – dotazníkové šetření
10. Věrnostní program
11. Prezentace dotazníkového šetření / věrnostního programu
12. Prezentace dotazníkového šetření / věrnostního programu
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (06.02.2023)

Povinná literatura:

 • ADAMS, R.: Museum Visitor Services Manual. Technical Information Service 2006.
 • FALK, J. H. - DIERKING L. D.: The Museum Experience Revisited. Left Coast Press 2013.
 • KESNER, L.: Marketing a management muzeí a památek. Grada Publishing 2005.
 • NICHOLS, S. K. - ADAMS, R.: Visitor Surveys: A User’s Manual. Technical Information Service 2006.
 • RICH, P. - HINES, D. S. - SIEMER, R.: Membership Marketing in the Digital Age. A Handbook for Museums and Libraries. Rowman & Littlefield 2016.
 • SIEMER, R.: Museum Membership Innovation. Unlocking Ideas for Audience Engagement and Sustainable Revenue. Rowman & Littlefield 2020.
 • WEAVER, S.: Creating Great Visitor Experiences. A Guide for Museums, Parks, Zoos, Gardens, & Libraries. Left Coast Press 2007.

Doporučená literatura:

 • BITGOOD, S.: Attentions and Value. Keys to Understanding Museum Visitors. Left Coast Press 2013.
 • DAVIS, A. - SMEDS, K.: Visiting the Visitor. An Enquiry Into the Visitor Business in Museums. Transcript Verlag 2016.
 • DIAMOND, J. - HORN, M. - UTTAL, D. H.: Practical Evaluation Guide. Tools for Museums and Other Informal Educational Settings. 3. vydání, Rowman & Littlefield 2016.
 • HOOPER-GREEMHILL, E.: Museums and their Visitors. Routledge, 1994 JOHNOVÁ, R.: Marketing kulturního dědictví a umění. Grada Publishing 2002.
 • KOTLER, N. G. - KOTLER, P. - KOTLER, W. I.: Museum marketing & stratégy: designing missions, building audiences, genereting revenue and resources. 2. vyd., Jossey-Bass 2008.
 • SAMIS, P. - MICHAELSON, M.: Creating the Visitor-Centered Museum. Routledge 2017.
 • WATKINSON, M.: The ten principles behind Great Customer Experiences. Financial Times Publishing 2013.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK