PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informační systémy kulturních institucí - AMSV00032
Anglický název: Museum information systems
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Nina Wanča, Ph.D.
Vyučující: Ing. Martin Souček, Ph.D.
Mgr. Nina Wanča, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (18.05.2023)
Studenti a studentky se seznámí se základními informačními systémy, které se v muzeích a kulturních institucích
využívají. V první části kurzu probereme 3 druhy systémů – provozní a kolaborativní informační systémy (1), systémy
pro správu sbírek (2), informační systémy pro návštěvníky a propagaci (3). Cílem je osvětlit souvislosti mezi
jednotlivými systémy, nastolit sadu problémů a úkolů, které se pomocí informačních systémů řeší, a představit
principy, na kterých jednotlivé systémy fungují. Druhá část kurzu bude praktická, kdy teoretické koncepty studenti a
studentky aplikují na konkrétním problému. Na konci kurzu absolventi a absolventky budou rozumět principům, na
kterých informační systémy stojí, a budou si vědomi hlavních přínosů a implementačních a provozních problémů,
které je v praxi nutné řešit. Přirozenou vlastností literatury k četbě a diskusi je její mezinárodní charakter /
angličtina.

Témata:

1. Úvodní hodina
Prezentace předmětu a cílů výuky, nastavení očekávání, představení zápočtu a ujasnění pravidel spolupráce.

2. Provozní a kolaborativní informační systémy I.
Standardní podnikové systémy – ekonomický, personální, spisová, LDAP, správa budovy. Kolaborativní systémy
pro spolupráci muzejních pracovníků (cloud M365/Google workspace).

3. Provozní a kolaborativní informační systémy II.
Systémy pro budovu – měření a regulace klimatu, řízení osvětlení, turnikety. Bezpečnostní systémy – přístupy,
požární a zabezpečovací systémy. Vstupenkový systém.

4. Systémy pro správu sbírek I.
Systémy pro evidenci sbírek a jejich propojení s digitálním repozitářem. Digitalizační procesy. LTP úložiště.

5. Systémy pro správu sbírek II.
Ovládání výstav a content management systémy (CMS) – redakční systém obsahu AV, AV digital signage, distribuce
AV signálu.

6. Informační systémy pro návštěvníky a propagaci I.
Návštěvnické služby – e-shop, prodej vstupenek, monitorování návštěvnosti a vytíženosti výstav, turnikety.

7. Informační systémy pro návštěvníky a propagaci II.
Webové stránky, virtuální výstavy, mobilní aplikace pro návštěvníky, propagace a community management
návštěvníků.

8. Projektová hodina
Týmová práce na projektu, konzultace, prezentace dílčích výstupů projektu. Definování výstupu projektu.

9. Projektová hodina
Týmová práce na projektu, konzultace, prezentace dílčích výstupů projektu.

10. Projektová hodina
Týmová práce na projektu, konzultace, prezentace dílčích výstupů projektu.

11. Projektová hodina
Týmová práce na projektu, konzultace, prezentace dílčích výstupů projektu.

12. Závěrečná hodina
Reflexe kurzu a vyhodnocení semestrální práce. S čím z kurzu odcházíme, jak můžeme využít informace z kurzu v
praxi.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (06.02.2023)
  • GIANNINI, Tula. a Jonathan P. BOWEN. Museums and Digital Culture New Perspectives and Research. Cham: Springer International Publishing, 2019, 1 online resource (589 pages). ISBN 3-319-97457-2. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-319-97457-6

  • CORRADO, Edward M. a Heather Lea MOULAISON. Digital preservation for libraries, archives, and museums. Second edition. Lanham: Rowman & Littlefield, 2017, xxvii, 373 stran; 24 cm. ISBN 978-1-4422-7871-4.

  • ZIEGLER, S L. Open Data in Cultural Heritage Institutions: Can We Be Better Than Data Brokers?. Digital humanities quarterly [online]. Providence, 2020, 14(2) [cit. 2022-10-30].

  • KRAJČÍK, Martin. Office 365 as a Tool for Effective Internal Communication in Corporate Environment. Data-Centric Business and Applications [online]. Cham: Springer International Publishing, 2018, 275-309 [cit. 2022-10-30]. ISBN 331994116X. ISSN 2367-4512. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-319-94117-2_12

  • OCHRANA, František, Michal PLAČEK, Milan PŮČEK a Antonín ŠIMČÍK. Management a hospodaření muzeí. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum 2018, 242 stran: černobílé ilustrace, tabulky ; 21 cm. ISBN 978-80-246-3638-2

  • VOLESKÝ, Petr. Muzejní informační systémy - analýza současného stavu a návrh jejich optimalizace [online]. Praha, 2009 [cit. 2022-10-30]. Available from: https://theses.cz/id/xvidi7/. Master's thesis. University of Finance and Administration. Thesis supervisor doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK