PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurátorství - AMSV00011
Anglický název: Curatorship
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Marek Junek, Ph.D.
Vyučující: Marek Junek, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout kurátorství.zip prezentace k jednotlivým přednáškám Marek Junek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (18.05.2023)
Předmět odpoví na otázku, kdo je kurátor, jaká je jeho role v muzeu a jaké jsou jeho každodenní povinnosti s
důrazem na budování sbírky. Předmět seznámí posluchače se základní legislativou, kterou je kurátor povinen se
řídit. Vysvětlí rozdíl mezi sběratelem a kurátorem, bude se zabývat i základními etickými principy. Předmět prakticky
vysvětlí rozdíl práce mezi kurátorem v malém, státním a specializovaném muzeu. Předpokladem realizace
předmětu je pravidelné (většinou) online zapojení zahraničních odborníků, kolegů z partnerských pracovišť
alespoň na jedno z probíraných témat. Hlavními pilíři předmětu je především: 1) charakteristika práce kurátora,
konkrétní popis činností, 2) nové trendy a proměny práce kurátora. Předpokladem každoroční realizace předmětu
je pravidelné (většinou online) zapojení zahraničních odborníků, kolegů z partnerských pracovišť alespoň na jedno
z probíraných témat.

Hlavní témata:
1. Kurátor, základní vysvětlení pojmu a vývoj kurátorství v dějinách, pojetí práce kurátora v regionálním, státním a
specializovaném muzeu.
2. Legislativa s důrazem na zákon č. 122/2000 Sb. – Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
3. Etika a kurátor (etický kodex kurátora)
4. Sběratelství vs. kurátorství
5. Kurátor a sbírka I (s důrazem na akvizice)
6. Kurátor a sbírka II (s důrazem na zpracování sbírky, včetně představení základních muzejních evidenčních
systémů)
7. Kurátor a sbírka III (s důrazem na uložení předmětů a využití sbírky pro výstavní činnost)
8. Kurátor a sbírka IV (popularizace, vědecká činnost a edukace)
9. Nové trendy v práci kurátora (s důrazem na kreativní průmysl)
10.–12. exkurze, praktická ukázka práce v muzeu
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (06.02.2023)
 • AMBROSE, Tim a Crispin PAINE. Museum basics: the international handbook. Fourth edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group 2018.
 • BAKALA, Jaroslav. Historie - Muzeologie: studijní pomůcka pro studenty bakalářského studia. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2007.
 • BURIÁNKOVÁ, Michaela, Anna KOMÁRKOVÁ a František ŠEBEK, ed. Úvod do muzejní praxe: učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky 2010.
 • Curatopia: museums and the future of curatorship [online]. Manchester: Manchester University Press 2019 [cit. 2022-10-27]. ISBN 978-1-5261-1820-2. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=5597868
 • DESVALLÉES, André a François MAIRESSE. Základní muzeologické pojmy. Brno: Technické muzeum v Brně 2011.
 • DOLÁK, Jan. Teoretická podstata muzeologie. Druhé vydání. Brno: Technické muzeum 2020.
 • KNAPÍK, Jiří. Vademecum muzeologie. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2012.
 • KORECKÝ, David (ed.). Médium kurátor. Role kurátora v současném českém umění. Praha: Agite/Fra ve spolupráci s VŠUP Praha 2009.
 • Miller, Steven. The anatomy of a museum: an insider’s text. First published. Hoboken, NJ, USA: Wiley Blackwell 2018.
 • Nová definice muzea, aneb její klady a zápory: sborník přednášek ze stejnojmenné konference. Brno: Technické muzeum v Brně 2022.
 • ŠTĚPÁNEK, Pavel. Obrysy muzeologie: pro historiky umění. Olomouc: Univerzita Palackého 2002.
 • VESELÁ, Romana (ed.). Pozice kurátor: poznámky správců umění a designu. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2016.
 • ŽALMAN, Jiří a Pavel JIRÁSEK. Příručka muzejníkova I, Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. 2., upr. vyd. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky 2010.
 • ŽALMAN, Jiří. Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví: (fiktivní rozhovor Jiřího Žalmana s muzejní elévkou). Praha: Národní muzeum 2016.
 • ŽALMAN, Jiří. Příručka muzejníkova II, Metodické pokyny pro správu sbírek muzejní povahy, vývoz sbírkových předmětů mimo celní území Evropských společenství, realizaci výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů pro výstavní účely: metodické texty, právní normy. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Marek Junek, Ph.D. (18.01.2024)

Jak byste definovali pozici a práci kurátora v muzeu?

Základní muzejní legislativa, zejména zákon 122/2000 o ochraně sbírek muzejní povahy

Co je to sbírka? Zřizovací listina, charakteristika sbírky, koncepce sbírkotvorné činnosti, mechanismy nabývání předmětů do sbírek

Co je součástí základní muzejní etiky?

Akvizice

Sbírková evidence

Péče o sbírku

Prezentace sbírek (výstavy, expozice, věda, katalogy apod.)

Nové trendy práce kurátora a tvorby sbírek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK