PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I - AMS500004
Anglický název: Diploma seminar I
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (06.02.2023)
Cílem semináře je představit studentkám a studentům ve vzájemné diskusi klíčové práce oblasti paměťových
institucí a kulturního dědictví a dále rozvíjet individuální projekty diplomových prací studentek a studentů. Úvodní
část semináře bude věnována četbě a diskusi na témata vybraných textů ze současnosti i klíčových prací
minulosti. Ta budou vybírána tak, aby co nejvíce korespondovala s tématy konkrétních diplomových prací.
Následná druhá část semináře bude věnována prezentaci a rozpracovávání konkrétních témat jednotlivých
projektů diplomových prací do podoby diplomových tezí. Přirozenou vlastností literatury k četbě a diskusi je její
mezinárodní charakter / angličtina.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (06.02.2023)
  • J. Baur u.a. (Hrsg.). Das Museum der Zukunft. 43 neue Beiträge zur Diskussion über die Zukunft des Museums. Bielefeld 2021: Transcript - Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis.
  • Půček, M. J.; Ochrana, F.; Plaček, M.: Museum Management: Opportunities and Threats for Successful Museums, Springer, 2021
  • Kratochvíl, A.: (ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů, ÚČL AV ČR/Akropolis 2015.
  • Jung, Y; Rowsone Love, A.: Systems Thinking in Museums: Theory and Practice, Rowman & Littlefield: 2017.
  • Ambrose, T.; Paine, C.: Museum Basics the International Handbook, Routledge; 4th Edition: 2018.
  • Brabcová, A. (ed.): Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Praha: Open Society Fund; Náchod: Nakladatelství JUKO 2003.
  • Beneš, J.: Základy muzeologie. Opava 1997.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK