PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Nakladatelská teorie a praxe - AMPFPV007
Anglický název: Publishing Policies and Practices
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMPAPV007
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
PhDr. Anežka Charvátová
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (24.09.2020)
Předmět seznámí posluchače s jednotlivými etapami vydání knihy od výběru literárního díla, pořízení překladu, přípravy rukopisu k sazbě a vydání až po publikaci a distribuci, případně následné ohlasy (literární kritika). Uvede je detailně do problematiky redakční a nakladatelské praxe, knižního trhu. Upozorní na souvislosti a úskalí vytváření edičních plánů. Přinese základní informace o možnostech čerpání grantů a hledání dalších způsobů financování. <br>
Studenti se seznámí s podrobnostmi autorských práv (smlouvy, literární agentury), proberou detaily celého procesu pořízení překladu a knižního (elektronického) vydání díla (lektorský posudek, překlad a jeho redigování, sazba, korektury, náhled; kalkulace; grafická úprava textu a knihy – vstupní strany, obálka, texty na záložky; tisk; základy propagace – nakladatelská anotace pro distribuci apod.). Dále se seznámí s veletrhy, cenami a soutěžemi, katalogy, literárními agenturami, fungováním českého knižního trhu, s knihkupectvími, se současnými možnostmi sociálních sítí.<br>
Na jednotlivá témata jsou zváni hosté z praxe - nakladatelé, grafici, distributoři, literární agenti, knihkupci apod.<br>
<br>
DISTANČNÍ VÝUKA - částečně prostřednictvím platformy MS Teams (případně i jiné, po domluvě se skupinou), částečně prostřednictvím sdílených dokumentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Anežka Charvátová (11.10.2016)

Po absolvování by měli být studenti schopni samostatně připravit k vydání knihu od výběru textu, pořízení práv a zadání překladu přes kalkulaci, sazbu, korektury a výběr tiskárny až k marketingovému ošetření titulu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Anežka Charvátová (11.10.2016)

Aktivní účast na seminářích, vypracování dílčích úkolů: lektorský posudek na knihu, doporučující posudek na poskytnutí dotace, text do katalogu, texty na záložku, texty pro distribuci; kalkulace; korektura se zvládnutými korektorskými značkami; redakce krátkého textu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Anežka Charvátová (11.10.2016)

Gambier, Yves and Luc van Doorslaer (eds) (2012) Handbook of Translation Studies, vol. 3. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Havel, Rudolf (et al.). Editor a text: úvod do praktické textologie. Praha – Litomyšl: Paseka, 2006.

Krijtová Olga, Havlíková Veronika: Pozvání k překladatelské praxi, Apostrof 2013

Mossop, Brian (2007) Revising and Editing for Translators. 2nd edition. Manchester: St. Jerome.

Pistorius, Vladimír. Jak se dělá kniha. Praha – Litomyšl: Paseka, 2003, 2013.

Reiss, Katarina. La critique des traductions, ses possibilités et ses limites. Arras : Artois Presses Université, 2002.

Risterucci-Roudnicky, Danièle. Introduction à l'analyse des oeuvres traduites. Paris : Armand Colin, 2008.

Šmejkalová, Jiřina. Kniha – k teorii a praxi knižní kultury. Brno: Host, 2000.

Vašák, P.; Čornej, P.; Kolár, J. (et al.). Textologie. Teorie a ediční praxe. Praha : Karolinum, 1993.

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Anežka Charvátová (11.10.2016)

Aktivní účast na seminářích, vypracování dílčích úkolů: lektorský posudek na knihu, doporučující posudek na poskytnutí dotace, text do katalogu, texty na záložku, texty pro distribuci; kalkulace; korektura se zvládnutými korektorskými značkami; redakce krátkého textu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Anežka Charvátová (11.10.2016)

Předmět seznámí posluchače s jednotlivými etapami vydání knihy od výběru literárního díla, pořízení překladu, přípravy rukopisu k sazbě a vydání až po publikaci a distribuci, případně následné ohlasy (literární kritika). Uvede je detailně do problematiky redakční a nakladatelské praxe, knižního trhu. Upozorní na souvislosti a úskalí vytváření edičních plánů. Přinese základní informace o možnostech čerpání grantů a hledání dalších způsobů financování.
Studenti se seznámí s podrobnostmi autorských práv (smlouvy, literární agentury), proberou detaily celého procesu pořízení překladu a knižního (elektronického) vydání díla (lektorský posudek, překlad a jeho redigování, sazba, korektury, náhled; kalkulace; grafická úprava textu a knihy – vstupní strany, obálka, texty na záložky; tisk; základy propagace – nakladatelská anotace pro distribuci apod.). Dále se seznámí s veletrhy, cenami a soutěžemi, katalogy, literárními agenturami, fungováním českého knižního trhu, s knihkupectvími, se současnými možnostmi sociálních sítí.
Na jednotlivá témata jsou zváni hosté z praxe - nakladatelé, grafici, distributoři, literární agenti, knihkupci apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK