PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překlad literárních textů I (FR-CS) - AMPF60006
Anglický název: Literary Translation I (FR-CS)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Záměnnost : AMPF00006
Je záměnnost pro: AMPF00006
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (27.06.2022)
Seminář věnovaný překladu literárních děl různých žánrů a forem (prozaických, poetických, dramatických, audiovizuálních) z francouzského jazyka do češtiny s cílem naučit studenta základním metodám, technikám a postupům pro převod uměleckého textu. Důraz je kladen na fázi analytickou a interpretační. Cílem je především zvládnutí náročných překladatelských dovedností i základů redakční práce v nakladatelství. <br>
<br>
Student pracuje v simulovaném prostředí konkrétní zakázky - vyžaduje se individuální příprava (detailní rešerše k autorovi a danému dílu, analýza zdrojového textu, volba překladatelské strategie). Následuje etapa týmové práce - jednotlivé verze konzultuje celá skupina, každý student by tak měl posilovat schopnost formulovat argumenty pro obhájení svých řešení. Poslední krokem je (u každého ze studentů individuálně) redakční čtení pedagoga, k němuž student musí zaujmout stanovisko, a to opět umět obhájit. Celý úkol končí předložením (a schválením) definitivní verze překladu.
Student se tak seznámí i se základy redakční práce, s problematikou lektorských posudků. Na seminářích se diskutuje i o kritériích hodnocení literárního překladu. <br>
Student má možnost rozvíjet své kompetence k tvůrčímu přístupu k překladu uměleckého díla, vyjasnit si rozdíl v praxi překladu literárního textu v porovnání s překlady typologicky odlišných útvarů, jimiž se zabýval v jiných kurzech. Osvojí si rovněž schopnost obhájit překladatelská řešení v komunikaci s odborným i laickým publikem jako součást profesionálního jednání.
DISTANČNÍ VÝUKA - částečně prostřednictvím platformy MS Teams (případně i jiné, po domluvě se skupinou), částečně prostřednictvím sdílených dokumentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (27.06.2022)

Student má možnost rozvíjet své kompetence k tvůrčímu přístupu k překladu uměleckého díla, vyjasnit si rozdíl v praxi překladu literárního textu v porovnání s překlady typologicky odlišných útvarů, jimiž se zabýval v jiných kurzech. Osvojí si rovněž schopnost obhájit překladatelská řešení v komunikaci s odborným i laickým publikem jako součást profesionálního jednání. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (27.06.2022)

K získání atestace student předloží finální verze textů, které byly průběžně zadávány během semestru. Finální verze je ta, která prošla redakční úpravou vedoucího kursu (byla případně podle pokynů přepracována a znovu předložena k redakci) a byla označena "OK".

K atestaci stačí předložit vybraných 80 procent z celkového počtu textů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (27.06.2022)

Bayard, Pierre. Comment parler des livres que l’on n’a pas lus? Paris : Minuit, 2007.

Berman, A. La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain. Paris : Seuil, 1999.

Compagnon, A. Démon teorie. Literatura a běžné myšlení. Brno: Host, 2009.

Havel, R. (et al.). Editor a text: úvod do praktické textologie. Praha - Litomyšl : Paseka, 2006.

Kalivodová, E. (et al.). Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. Praha : UK, Filozofická fakulta, 2008.

Levý, J. Umění překladu. Praha : Ivo Železný, 1998.

Marx, W. L’Adieu à la littérature. Paris : Les Éditions de Minuit, 2005.

Oseki-Depré, I. Théories et pratiques de la traduction littéraire. Paris : Armand Colin, 2006.

Plassard, F. Lire pour traduire. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2007.

Reiss, K. La critique des traductions, ses possibilités et ses limites. Arras : Artois Presses Université, 2002.

Risterucci-Roudnicky, D. Introduction à l’analyse des œuvres traduites. Paris : Armand Colin, 2008.

Vimr, O. Otevřená kritika překladu. In Plav, č. 1, 2007.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK