PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překlad odborných textů II (CS-FR) - AMPF60003
Anglický název: Technical Translation II (CS-FR)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Aude Brunel
Záměnnost : AMPF00003
Je záměnnost pro: AMPF00003
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (07.01.2022)
Jednosemestrální předmět, který navazuje na Překlad odborných textů I, se věnuje překladu odborných, žánrově rozmanitých textů z oblasti hospodářství, obchodu, správy, práva, techniky a humanitních věd pro převod do francouzštiny. Předmět dále rozvíjí překladatelskou i komunikační kompetenci, překladatelské techniky a metody, překladatelskou etiku a profesionální postup s využitím IT. Vzhledem k vysokému stupni konvenčnosti formy je důraz kladen na osvojování šablon a standardních forem a jejich aplikaci při překladu. Studenti jsou vedeni k práci se zdroji dokumentů a terminologickými databázemi.

Přibližné tematické rozvržení je následující:
1–3) Překlad dokumentů z oblasti státní správy.
4–6) Překlad občanskoprávních a pracovněprávních textů.
7–8) Charakteristika hospodářské terminologie, překlad hospodářských dokumentů.
9) Překladatelské strategie v závislosti na zadání a adresátovi, dokumentární vs. instrumentální překlad.
10–12) Překlad dokumentů z oblasti techniky a vědy.
13) Překlad dokumentů z oblasti humanitní vědy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (07.01.2022)

Min. 75% účast na výuce, domácí příprava podle zadání.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (07.01.2022)

BOCQUET, C. La traduction juridique: fondement et méthode. Bruxelles: De Boeck, 2008.

BRUNEL, A. – ŠOTOLOVÁ, J. Stylistická analýza českých a francouzských textů. FF UK, 2012.

DUGUE, F. – VARVIER, A. Communication écrite en français dans un milieu professionnel européen: une expérience. Le Langage et l´homme, no 4, 1998.

DURIEUX, Ch. Fondements didactiques de la traduction technique. Paris: Duculot, 1989.

GÉMAR, J.-C. Traduire ou l´art d´interpréter : langue, droit et société. Éléments de jurilinguistique. Québec: Presses de l´Université du Québec, 1995.

GOUADEC, D. Le traducteur, la traduction et l´entreprise. Afnor, 1989.

KOCOUREK, R. La langue française de la technique et de la science. Wiesbaden: Brandstetter Verlag, 1991.

KOL. Termes juridiques. Paris: Dalloz, 1998.

LE FUR, D. Le petit décodeur : les mots de l´Administration en clair. Paris: 2005.

TOMAŠČÍNOVÁ, J. Introduction au français juridique. UK, 2011.

Tomášek, M. Překlad v právní praxi. Praha: Linde, 2003.

Institucionální internetové zdroje:

Eurlex: http://eur-lex.europa.eu

Legifrance: www.legifrance.gouv.fr

Portál veřejné správy: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK