PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překlad literárních textů II (FR-CS) - AMPF00007
Anglický název: Literary Translation II (FR-CS)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (04.10.2016)
Seminář věnovaný překladu literárních děl různých žánrů a forem (prozaických, poetických, dramatických, audiovizuálních) z francouzského jazyka do češtiny s cílem naučit studenta základním metodám, technikám a postupům pro převod uměleckého textu. Důraz je kladen na fázi analytickou a interpretační. Cílem je především zvládnutí náročných překladatelských dovedností i základů redakční práce v nakladatelství.

Student pracuje v simulovaném prostředí konkrétní zakázky - vyžaduje se individuální příprava (detailní rešerše k autorovi a danému dílu, analýza zdrojového textu, volba překladatelské strategie). Následuje etapa týmové práce - jednotlivé verze konzultuje celá skupina, každý student by tak měl posilovat schopnost formulovat argumenty pro obhájení svých řešení. Poslední krokem je (u každého ze studentů individuálně) redakční čtení pedagoga, k němuž student musí zaujmout stanovisko, a to opět umět obhájit. Celý úkol končí předložením (a schválením) definitivní verze překladu.

Student se tak seznámí i se základy redakční práce, s problematikou lektorských posudků. Na seminářích se diskutuje i o kritériích hodnocení literárního překladu.

Student má možnost rozvíjet své kompetence k tvůrčímu přístupu k překladu uměleckého díla, vyjasnit si rozdíl v praxi překladu literárního textu v porovnání s překlady typologicky odlišných útvarů, jimiž se zabýval v jiných kurzech. Osvojí si rovněž schopnost obhájit překladatelská řešení v komunikaci s odborným i laickým publikem jako součást profesionálního jednání.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (04.10.2016)

Student má možnost rozvíjet své kompetence k tvůrčímu přístupu k překladu uměleckého díla, vyjasnit si rozdíl v praxi překladu literárního textu v porovnání s překlady typologicky odlišných útvarů, jimiž se zabýval v jiných kurzech. Osvojí si rovněž schopnost obhájit překladatelská řešení v komunikaci s odborným i laickým publikem jako součást profesionálního jednání. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (04.10.2016)

Zpracování individuálního projekt (recenze, lektorský posudek, překlad; případně redakce přeloženého textu), jehož výběr schvaluje vyučující. Přijatá finální podoba zpracovaného projektu je podmínkou k atestaci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK