PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Reading English Poetry - AMPAPV017
Anglický název: Reading English Poetry
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (31.05.2022)
<br>
Anglicky psaná poezie je vzhledem k výsadnímu celosvětovému postavení angličtiny neustálým zdrojem inspirace, citací a aluzí pro rodilé i nerodilé mluvčí po celém světě, zejména v jejich psaných textech – žurnalistice, esejistice a beletrii - ale i ve veřejných projevech. Základní obeznámenost s ní může být tedy, kromě požitku z věci samé, velmi užitečná pro překladatele beletristických i nebeletristických textů a také pro tlumočníky. Cílem tohoto předmětu je upevnit a rozšířit studentům znalosti o významných autorech angloamerické poezie, a to poněkud netradiční formou – prostřednictvím seminářů zaměřených na básně se společným tématem či ústředním obrazným motivem. Součástí seminářů budou, zejména u básníků neprobíraných v základních kursech, i stručné medailonky připravované buď studenty, nebo vyučující s důrazem na typická témata a hlavní stylové rysy poezie dotyčného autora či autorky. Hlavní těžiště bude ovšem spočívat v analýze tematicky či motivicky příbuzných básní, která by měla umožnit zajímavé kontrastování stylů a přístupů napříč epochami. Seminář by měl být veden primárně v angličtině; pokud by se diskuse o poezii v angličtině ukázaly jako náročné, lze uvažovat o kombinované formě s prezentacemi o autorech a básních v angličtině a diskusními vstupy studentů (částečně) i v češtině.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (01.06.2023)

Pro udělení zápočtové atestace se požaduje průběžné načítání zadaných textů, aktivní účast na seminárních diskusích a příprava dvou prezentací o vybraných básnících či básních (jeden vstup na téma zadané vyučující, které doplňuje výklad, a druhý s možností vlastní volby - představení a okomentování oblíbené básně).

 

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (14.01.2022)

Doporučená literatura:

Základní, aktuálně na trhu dostupná přehledová publikace se stručnými profily takřka všech probíraných básníků (není nutno si pořizovat, jeden výtisk bude dostupný v knihovně a vybrané pasáže elektronicky).

Carey, John: A Little History of Poetry. Yale University Press, 2020.

Podrobnější literárněkritické rozbory konkrétních autorů a básní pro zájemce (bude průběžně doplňováno):

  Bidney, Martin. Of the Devil's Party: Undetected Words of Milton's Satan in Arnold's "Dover Beach". Victorian Poetryvol. 20, no. 1, West Virginia University Press, 1982, pp. 85–89, https://www.jstor.org/stable/40003694.

       Ozvěny Ztraceného ráje v Arnoldově básni. 

   Boyd, John D. “In Memoriam, Section CXXI.” Victorian Poetry, vol. 14, no. 2, West Virginia University Press, 1976, pp. 161–64, http://www.jstor.org/stable/40002385.

        Analýza básně "Sad Hesper o´er the buried sun" a jejího významu v kontextu Tennysonova In Memoriam A. H. H. 

 Carey, John. John Donne: Life, Mind and Art. Faber and Faber, 2014 (či dřívější vydání v Klementinu).

       Oddíl o Donnově zájmu o lidské tělo, včetně jeho “hair poems”, s. 131–166.

Carey, John. The Essential Paradise LostLondon: Faber and Faber, 2017.

       Zkrácené vydání Miltonova Ztraceného ráje se zachováním dějově klíčových a básnicky nejsilnějších pasáží, převyprávěním zbytku a užitečným úvodem i doslovem.

Clever, Glenn. “The Narrative Effectiveness in Pope´s Rape of the Lock and Dunciad”. The Journal of Narrative Technique, Vol. 1, No. 2 (May, 1971), pp. 122-134. JSTOR, www.jstor.com/stable/30224970

       Pasáž o Uloupené kadeři, s. 122 –131, s dobrým vysvětlením principů, na nichž báseň funguje.

Dobranski, Stephen B. “Clustering and Curling Locks: The Matter of Hair in Paradise Lost.” PMLA, vol. 125, no. 2, 2010, pp. 337–512. JSTOR, www.jstor.org/stable/25704429.

       Oddíl o popisu Adama a Evy a symbolice vlasů, s. 341-346.

Empson, William. Seven Types of Ambiguity. London: Chatto and Windus, 1963.

       Např. podrobnější rozbor části Herbertovy Affliction, s. 183–184.

Empson, William. Using Biography. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1984, s. 163–186.

       Oddíl “Variants for the Byzantium poems” – polemika s křesťanským výkladem básně “Sailing to Byzantium”.

Mizejewski, Linda. “Charlotte Mew and the Unrepentant Magdalene: A Myth in Transition.” Texas Studies in Literature and Language, vol. 26, no. 3, University of Texas Press, 1984, pp. 282–302, http://www.jstor.org/stable/40754759.

       Zajímavý pohled na to, jak Charlotte Mew přetváří melodramatičnost oblíbeného viktoriánského tématu Fallen Woman, zejména na materiálu její dlouhé básně "Madeleine in Church". 

Newton, John. “Charlotte Mew’s Place in the Future of English Poetry.” New England Review (1990-), vol. 18, no. 2, Middlebury College Publications, 1997, pp. 32–46, http://www.jstor.org/stable/40243179.

       Celkové zhodnocení významu poezie Charlotte Mew, srovnání s některými polohami Hardyho či Eliota.

Racin, John. “‘Dover Beach’ and the Structure of Meditation.” Victorian Poetry, vol. 8, no. 1, West Virginia University Press, 1970, pp. 49–54, http://www.jstor.org/stable/40001521.

       Ironické využití tradiční struktury meditativních náboženských básní v Arnoldově Dover Beach.

Ricks, Christopher. Allusion to the Poets. Oxford University Press, 2002.

       “A. E. Housman and the Colour of His Hair” – esej o básni “O Who Is That Young Sinner”.

Ricks, Christopher. Keats and Embarrassment. Oxford: Clarendon Press, 1974.

       Např. kapitola Keats and Blushing (s. 19-49).

Ricks, Christopher. Tennyson. New York: Macmillan, 1972.

       Pasáž o básni Maud, s. 246–263.

Stillinger, Jack. "The Hoodwinking of Madeline. Skepticism in The Eve of St Agnes". In Keats´s Poetry and Prose, ed. by Jeffrey N. Cox. New York: W. W. Norton Company, 2009, s. 604-614. 

       Článek k interpretacím Keatsova předvečeru sv. Anežky, zejména vztahu Porphyra a Madeline.

Šťastná, Zuzana. České tváře Johna Donna. Praha: Karolinum, 2019. 

       Podrobný rozbor obrazného jazyka v Donnově Valediction Forbidding Mourning, s. 16–19, a části The Relic, s. 75–76.

Vendler, Helen. The Poetry of George Herbert. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1975, s. 48-54.

       Rozbor metaforiky odrážející vztah mluvčího k Bohu v Herbertově básni The Flower.

Watson, Christopher John: Poetic "play" and man´s dilemmas: studies in the poetry of Donne and Marvell. PhD thesis. University of British Columbia, 1971. 

       Pasáž o Marvellových Mower Poems, s. 1335. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (01.06.2023)

Tematické okruhy:

 

(1)

With hairy springes we the birds betray,

Slight lines of hair surprise the finny prey,

Fai tresses man´s imperial race ensnare,

And beauty draws us with a single hair.

 

Human hair actual and symbolic (sensuous, emblematic, mock-heroic, Miltonic, murderous…) in Housman, Yeats, Pope, Herrick, Donne, Milton, Browning and M. Faber

 

(2)

My mind was once the true survey

Of all these meadows fresh and gay,

And in the greenness of the grass

Did see its hopes as in a glass…

 

Grass and what it does (in Marvell, Larkin, Whitman, Sandburg, Frost, and Louise Glück)

 

(3)

Then felt I like some watcher of the skies

When a new planet swims into his ken…

 

Star, moon and planet gazing in Keats, Tennyson, Sidney, Larkin, e. e. cummings and others

 

(4)

The russet, crab and cottage red

burn to the sun’s hot brass,

then drop like sweat from every branch

and bubble in the grass.

 

Apples as a theme in Laurie Lee, Robert Frost, W. C. Williams and others

 

(5)

  She is coming, my own, my sweet;

      Were it ever so airy a tread,

My heart would hear her and beat,

      Were it earth in an earthy bed;

My dust would hear her and beat,

      Had I lain for a century dead,

Would start and tremble under her feet,

      And blossom in purple and red.

 

Love´s confessions and obsessions (in Milton, Tennyson, Yeats, Elizabeth Barret-Browning, Robert Lowell, John Berryman)

 

(6)

Should God create another Eve, and I
Another rib afford, yet loss of thee
Would never from my heart; no, no, I feel
The link of nature draw me: flesh of flesh,
Bone of my bone thou art, and from thy state
Mine never shall be parted, bliss or woe.

 

Partings actual and imagined (in Milton, Shakespeare, Donne, Dickinson)

 

(7)

An aged man is but a paltry thing,

A tattered coat upon a stick, unless

Soul clap its hands and sing, and louder sing

For every tatter in its mortal dress...

 

Poems of Ageing (W. B. Yeats, Dylan Thomas, Les Murray, Philip Larkin)

 

(8)

Seventeen years ago you said,

Something that sounded like Good-bye;

And everybody thinks that you are dead,

But I.

 

Poems of loss and remembrance (Charlotte Mew, Seamus Heaney, Elizabeth Jennings, Christina Rosetti and others)

 

(9)

"You are old, Father William," the young man said,

"And your hair has become very white;

And yet you incesssantly stand on your head  

Do you think, at your age, it is right?"

 

Parodies, travesties, burlesques (Didacticism´s Adventures in Wonderland, Dover Beach/es, Dover Bitch/es and others)

 

(10)

These are thy wonders, Lord of power,

Killing and quickening, bringing down to hell

         And up to heaven in an hour;

Making a chiming of a passing-bell.

                      We say amiss

                      This or that is:

         Thy word is all, if we could spell.

 

Calling to God: the joy, despair and wonder of devotional poetry (in Herbert, Donne, Hopkins)

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK