PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Nakladatelská teorie a praxe - AMPAPV007
Anglický název: Publishing Policies and Practices
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
PhDr. Anežka Charvátová
Vyučující: PhDr. Anežka Charvátová
PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (24.09.2020)
V kurzu se studenti seznámí s jednotlivými etapami vydání knihy od výběru literárního díla, pořízení překladu, přípravy rukopisu k sazbě a vydání až po publikaci a distribuci, případně následné ohlasy (literární kritika). Poznají detailně problematiku redakční a nakladatelské praxe a obecně knižního trhu, souvislosti a úskalí vytváření edičních plánů. Dozvědí se základní informace o možnostech čerpání grantů a hledání dalších způsobů financování vydávání knižních publikací. Studenti budou upozorněni na podrobnosti autorských práv (smlouvy, literární agentury), proberou detaily celého procesu pořízení překladu a knižního (elektronického) vydání díla (lektorský posudek, překlad a jeho redigování, sazba, korektury, náhled; grafická úprava textu a knihy - vstupní strany, obálka, texty na záložky; základy propagace - nakladatelská anotace pro distribuci apod.). <br>
Na úvodní teoretickou část předmětu navazuje praktická, v níž studenti zpracovávají individuální překladatelské projekty s výstupem v podobě publikace (vydání zastřešené zavedeným nakladatelstvím, případně malonákladový tisk pro vlastní potřeby absolventů kurzu). <br>
Během kurzu mají studenti možnost nahlédnout i do praxe - prostřednictvím pozvaných hostů z různých oborů knižního trhu. <br>
DISTANČNÍ VÝUKA - částečně prostřednictvím platformy MS Teams (případně i jiné, po domluvě se skupinou), částečně prostřednictvím sdílených dokumentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (04.10.2016)

Cílem předmětu je zejména posílit kompetence studenta v případném jednání s nakladatelem: budoucí překladatel musí znát svá práva, vyznat se ve vztahu překladatel - redaktor, umět redigovat text i provést korekturu, vědět, s kým a jak jednat o autorských právech (poskytnout, ale i získat licenci na šíření autorského díla). 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (04.10.2016)

Docházka 80 procent.

Řádné plnění zadávaných úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK