PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Překlad odborných textů I (EN-CS) - AMPA60002
Anglický název: Technical Translation I (EN-CS)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tereza Marková, DiS.
Záměnnost : AMPA00002
Je záměnnost pro: AMPA00002
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (19.09.2022)
Jednosemestrální předmět překladu odborných, žánrově rozmanitých textů z oblasti hospodářství, obchodu, státní správy, práva a historie pro převod do češtiny. Předmět rozvíjí překladatelskou i komunikační kompetenci, překladatelské techniky a metody, překladatelskou etiku a profesionální postup s využitím IT. Vzhledem k vysokému stupni konvenčnosti formy je důraz kladen na osvojování terminologie a textových šablon. U každého oboru/žánru jsou studenti vedeni k práci se srovnatelnými českými dokumenty, terminologickými databázemi a zdroji věcných informací. Kurs je určen primárně studentům 1. ročníku překladatelství; v případě zbývající volné kapacity pak studentům tlumočnictví, kteří jej mají jako povinně volitelný.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (30.01.2024)

ALCARAZ, E. - HUGHES, B. Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome, 2002.

BYRNE, J. Scientific and Technical Translation Explained. A Nuts and Bolts Guide for Beginners. Manchester, UK& Kinderhook, US: St. Jerome, 2012.

CAO, D. Translating law. Bufallo: Multilingual Matters, 2007.

ELIÁŠ, K. Vzory soudních podání. Praha: 1992.

GOUADEC, D. Translation as a Profession. Amsterdam - Philadelphia: Benjamins, 2007.

HOLUB, M. a kol. Vzory právních smluv a podání. Praha: 2012.

CHROMÁ, M. New Introduction to Legal English. Praha: Karolinum, 2007.

GOTTI, M., SARCEVIC, S. (eds.). Insights into specialized translation. Bern, Berlin: Peter Lang, 2006.

KENNY, D. Machine translation for everyone: Empowering users in the age of artificial intelligence. (Translation and Multilingual Natural Language Processing 18). Berlin: Language Science Press, 2022.

HATIM, B. Teaching and Researching Translation. 1st ed. Harlow: Longman, 2001.

KOŘENSKÝ, J. - CVRČEK, F. - NOVÁK, F. Juristická a lingvistická analýza právních textů. Praha: 1999.

MAYORAL, R. Translating Official Documents. Manchester: St. Jerome Pub., 2003.

MONTALT, V. Medical translation step by step. Manchester: St. Jerome Pub., 2007.

MORRIS, M. (ed.). Translation and the Law, ATA Scholarly Series VIII, Amsterdam: Benjamins, 1995.

NITZKE, J., HANSEN-SCHIRRA, S. A short guide to post-editing. (Translation and Multilingual Natural Language Processing 16). Berlin: Language Science Press, 2021.

NORD, Ch. Text Analysis in Translation. Amsterdam - New York: Rodopi, 2018. 

NORD, Ch. Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome, 1997.

ROSSINI, Ch. English as a legal language. The Hague: Kluwer Law International, 1998.

SARCEVIC, S. New approach to legal translation. The Hague: Kluwer Law International, 1997.

ŠKÁROVÁ, M. a kol. Vzory smluv a podání. Praha: Linde, 2014.

Tomášek, M. Překlad v právní praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Linde, 2003.

WAGNER, E. - BECH, S. - MARTINEZ, J.M. Translating for the European Institutions. Manchester: St. Jerome, 2016.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (28.09.2021)

Zkouškou (na niž je 90 minut času) je překlad 1 NS odborného textu z angličtiny do češtiny - jde vždy o text, který svým zaměřením spadá do okruhu témat probíraných na semináři. Zároveň je možno nechat si v průběhu semestru dobrovolně oznámkovat malou známkou i průběžně odevzdávané texty. Průměr z takto získaných známek (minimálně tří) pak může mít ca třetinovou váhu v závěrečném hodnocení zkoušky (vhodné zejména pro studenty, kterým nevyhovuje práce v mírném časovém stresu, ale v zásadě pro kohokoli, kdo chce získat malou pojistku v případě, že mu závěrečná známka dopadne nejednoznačně).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (22.09.2023)

Sylabus bude konkretizován v nejbližší době.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK