PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překlad literárních textů II (EN-CS) - AMPA00007
Anglický název: Literary Translation II (EN-CS)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.09.2020)
Jednosemestrální předmět, který navazuje na Překlad literárních textů I, se věnuje překladu literárních děl různých žánrů a forem z cizího jazyka do češtiny. Vzhledem ke komplementaritě s Překladem literárních textů I se kurs zaměřuje na texty poetické a dramatické. Část semestru může být v závislosti na aktuálních publikačních příležitostech vyhrazena rovněž společnému seminárnímu projektu (překlad povídky či umělecké eseje do literárního časopisu či sborníku). Cílem je naučit studenty základním metodám, technikám a postupům pro převod uměleckého textu ve všech jeho fázích na pozadí dobové české překladatelské normy. Vzhledem k převažujícímu charakteru textů zahrnuje seminář i úvod do versologické problematiky a problematiky divadelní řeči. Důraz je kladen na fázi analytickou a interpretační, dobové konvence a normy překladu. Student se rovněž učí, jak přistupovat k hodnocení literárního překladu a jeho kritice. Rozvíjí se tvůrčí přístup k překladu, kritické schopnosti a schopnost obhájit překladatelská řešení v komunikaci s odborným i laickým publikem jako součásti profesionálního jednání. Cílem je především zvládnutí náročných překladatelských dovedností i základů redakční práce v nakladatelství.


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

BERMAN, A. Toward a Translation Criticism: John Donne. Kent, OH: The Kent State University Press, 2009.

BOASE-BEIER, J. - HOLMAN, M. The practices of literary translation. Manchester: St Jerome, 1998.

van COILLIE, J. - VERSCHUEREN, W. Children᾽s Literature in Translation: Challenges and Strategies. London: Routledge, 2006.

ČERMÁK, J. (ed.). Překlad literárního díla. Praha: Odeon, 1970.

De Beaugrande, R. Factors in a theory of poetic translating. Assen: Van Gorcum, 1978.

de LINDE, Z. - KAY, N. The semiotics of subtitling. Manchester, 1999.

INGARDEN, R. Umělecké dílo literární, Praha: Odeon, 1989.

ISER, W. Der Akt des Lesens. Theorie aesthetischer Wirkung, Stuttgart: UTB, 1994.

KLOEPFER, R. Die Theorie der literarischen Übersetzung. München: Wilhelm Fink, 1967.

LEFEVERE, A. Translating Literature. The Modern Language Association of America, 1992.

LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou?Praha: Československý spisovatel, 1971.

LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: 2013.

MOSSOP, B. Revising and editing for translators. Manchester: St Jerome, 2007.

MUKAŘOVSKÝ, J. Studie z estetiky, Praha: Odeon, 1971.

PECHAR, J. Otázky literárního překladu. Praha: Československý spisovatel, 1986.

PECHAR, J. Překlad básnického obrazu, Translatologica Pragensia V. Praha: 1991.

Reiss, K. Translation Criticism: The Potentials and Limitations. London: Routledge, 2015.

Screen translation, The Translator. Special Issue, 2003.

The Translator as Writer (ed. Susan Bassnett and Peter Bush). London: Continuum, 2006.

VÍZDALOVÁ, I. Na stezkách kritického žánru. Tvar 1997, 17.

ZATTIN, Ph. Theatrical translation and film adaptation. Clevedon, 2005.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (17.09.2020)

Sylabus:

1) Teoretický úvod do problematiky metra a rýmu (druhy stop, tónický a sylabický princip v českém a anglickém verši, překlad anglického pětistopého jambu) – přednáška vyučující s ukázkami správných postupů a chyb na cvičných studentských pokusech o rýmovanou poezii

2) Překlad blankversu – ukázky z dramatických monologů Roberta Browninga

3) Překlad rýmované poezie – výběr a analýza překladů ukázek, z nichž si studenti mohou volit: sonety W. Shakespeara, Johna Donna a Elizabeth Barretové-Browningové, rýmovaná současná poezie – Tony Harrison, Philip Larkin, případná srovnání s existujícími profesionálními překlady

4) Překlad moderní nerýmované poezie – analýza obrazného jazyka, princip ozvláštnění: Craig Raine a „marťanská poezie“ (Martian Sends a Postcard Home), Ted Hughes a význam rytmické složky básně (Bride and Groom Lie Hidden for Three Days)

5) Překlad poezie pro děti – básně Shela Silversteina, jejich příbuznost poezii Emanuela Frynty, specifika překladu dětské poezie (zejména nutnost substitucí)

6) Teoretický úvod do překladu dramatu – specifická kritéria pro překlad dramatických textů

7) Překlad úryvku současné komedie s narážkami na známé hry shakespearovského kánonu – problematika intertextovosti v divadelní hře (Bruce Kane: The Real Problem)

8) Překlad komedie z divadelního prostředí (Michael Frayn: Noises Off) – situační humor, princip „hry ve hře“, analogie tématu s Čapkovým textem Jak vzniká divadelní hra, zhlédnutí vybraných ukázek pojetí hry na českých scénách

8) Překlad klasické konverzační komedie, pointování replik, zacházení s reáliemi, slovní hříčky (Oscar Wilde, The Importance of BeingEarnest), problematika překladové tradice (soudní spory o název hry)

9) Překlad jednoaktového dramatu z prostředí krizové linky – dramatický „monolog“ postavy na telefonu, domýšlení kontextu a replik druhé strany, srozumitelné zprostředkování situace divákovi.

10) Překlad dramatu silně zakotveného ve výchozí kultuře (divadelní hra z prostředí britského parlamentu). Jazyková profilace postav (labourističtí versus konzervativní poslanci), slovní a situační humor.

11) Překlad psychologického dramatu (Edward Albee: Who Is Afraid of Virginia Woolf)

12) Překlad absurdního dramatu (Tom Stoppard: Rosencrantz and Guildenstern Are Dead)

13) Prostor pro tematické návrhy studentů 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK