PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Neliterární překlad a redakce (EN-CS-EN) - AMPA00005
Anglický název: Non-literary Translation and Editing (EN-CS-EN)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Záměnnost : AMPA60005
Je záměnnost pro: AMPA60005
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (16.09.2020)
Jednosemestrální předmět oboustranného překladu náročných publicistických textů, veřejných projevů a esejistiky, který je obsahově zaměřen zejména na texty společenskovědní. Další rozvoj překladatelské kompetence je doplněn rozvojem znalostí a dovedností v oblasti technik redakce a korektur (vedle témat přímo uvedených v sylabu jsou průběžně zařazovány ukázky cizích překladů a studenti se učí jejich profesionálnímu hodnocení). V návaznosti na předchozí předměty má student zvládnout odborný posudek kvality neliterárního překladu. Rozvíjí se tvůrčí přístup k překladu, kritické schopnosti a schopnost obhájit překladatelská řešení v komunikaci s odborným i laickým publikem. Cílem je především zvládnutí náročných překladatelských dovedností a základů redakční práce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

BARTOŠEK, J. Jazyk současné české politiky. Olomouc: 1993.

BEARD, A. The language of politics. London: 1999.

BOARDMAN, M. The language of websites. London: 2004.

GODDARD, A. The language of advertising. London: 2002.

HATIM, B. Communication across cultures. London: 1997.

CHILTON, P. Analyzing political discourse. London: 2003.

JUNKOVÁ, B. Jazyková dynamika současné publicistiky. Praha: 2010.

LASSEN et al. (eds.). Mediating ideologies in text and image. Amsterdam: 2006.

MINÁŘOVÁ, E. Stylistika pro žurnalisty. Praha: 2011.

MOSSOP, B. Revising and editing for translators. 2nd edition. Manchester: 2007.

O´HAGAN, M. - ASHWORTH, D. Translation-mediated communication in a digital world. Clevedon: 2002.

POKORNÝ, M. – POKORNÁ, D. Redakční práce. Jak připravit text k publikování. Praha: 2011.

REAH, D. The language of newspapers. London: 2002.

UNGERER, F. (ed.). English media texts – Past and present. Amsterdam: 2000.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (16.09.2020)

1) Úvod do obsahu předmětu, specifika publicistických a esejistických textů a veřejných projevů, rozbor první ukázky k překladu

2) Překlad publicistického textu z tematické oblasti vzdělávání do češtiny (význam humanitního vzdělání a jeho současné ohrožení v prostředí amerických vysokých škol). Argumentační koherence textu, zacházení s kulturně specifickými reáliemi z oblasti vzdělávání.

3) Překlad publicistického textu o významu humanitního vzdělání do angličtiny

4) Překlad eseje s genderovou tematikou I – Men Still Explain Things to Me (do češtiny)

5) Překlad eseje s genderovou tematikou II – Why Women Can´t Have It All (do češtiny)

6) Překlad publicistického článku s genderovou tematikou shodnou s tématem č. 5 (do angličtiny)

7) Sarkasmus v anglosaské publicistice I – překlad textu na téma migrace. Dominance expresivní, hodnotící funkce v textu a její převod.

8) Sarkasmus v anglosaské publicistice II – překlad textu na ekologické téma.

9) Sarkasmus v české publicistice – překlad do angličtiny z jedné z tematických oblastí probíraných výše.

10) Překlad filosoficky laděné esejistiky – Isaiah Berlin: The Hedgehog and the Fox. Důraz na myšlenkovou koherenci a pointování textu a jejich odraz v syntaxi.

11) Překlad publicistiky s výrazným autorským stylem – srovnání studentských verzí a oficiální publikované verze překladu publicistického článku Karla Čapka (výbor Believe in People)

12) Překlad veřejného politického projevu I (do češtiny). Specifika překladu určeného pro ústní přednes.<br>

13) Překlad veřejného politického projevu II (do angličtiny)<br>

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK