PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Myšlení Dálného východu - AMNV00038
Anglický název: Philosophy of the Far East
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (21.11.2016)
Myšlení Dálného východu je přednáškou, jejímž cílem je studentům představit filozofické a náboženské koncepce celého regionu, a umožnit tak posluchačům z jednotlivých oborů komplexní náhled na tuto problematiku. Za tímto účelem je přednáška vedena i odborníky zastupujícími hlavní země regionu-Čínu, Japonsko, Koreu a Vietnam, a jakožto předmět společný mnoha oborům (sinologie, koreanistika, vietnamistika, mongolistika aj.) je ojedinělou možností mezioborového dialogu a příležitostí pro komparaci duchovních tradic jednotlivých zemí.
V zimním semestru je cílem přednášky podat studentům přehled dějin čínského filosofického myšlení od nejstarších dob až po konec císařství, v letním semestru je věnována pozornost původním i přejatým tradicím Vietnamu, Japonska a Koreje.

Hlavní tematické okruhy:
ZS
1. Čínské předfilosofické myšlení dyn. Shang a Záp. Zhou
2. Filozofické směry v období Vých. Zhou
3. Konfucius
4. Mozi
5. Další konfuciáni: Mengzi a Xunzi
6. Taoismus: Laozi, Zhuangzi
7. Legismus a Han Feizi
8. Konfucianismus za dyn. Han
9. Buddhismus
10. Buddhismus v Číně
11. Neokonfucianismus za dyn. Tang a Song
12. Neokonfucianismus za dyn. Ming
13. Čínské myšlení za dyn. Qing

LS
1. Duchovní svět nejstarších známých společenství žijících na území Vietnamu, vietnamské myšlení pod vlivem Číny, přejímání učení a škol
2. Buddhismus ve Vietnamu
3. Systém tří učení, historický vývoj, taoismus a konfuciánství ve Vietnamu, synkretické školy Cao Dai a Hoa Hao
4. Uctívání "kami" a formování šintoismu
5. Kamakurský buddhismus a zen
6. Narský a heianský buddhismus
7. Křesťanství a raný neokonfucianismus
8. Myšlenkové proudy konce období Edo
9. Korejské mýty
10. Sláva a pád korejského buddhismu
11. Vrchol korejského konfucianismu: debata o lidské přirozenosti
12. Taoismus a šamanismus v Koreji
13. Kritika křesťanství v Koreji: panenství a nadpřirozené jevy
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (21.11.2016)

Cheng, A., Dějiny čínského myšlení, Dharmagaia, Praha, 2006.

Král, O., Čínská filozofie - pohled z dějin, Maxima, Lásenice,2005.

Bondy, E., Čínská filosofie, Vokno, Praha, 1992.

Lee, P.H. (ed.): Sources of Korean Tradition I-II. New York, California UP 1993, 1996.

Unger, A.H., Unger, W.: Pagodas, Gods and Spirits of Vietnam. London, Thames and Hudson 1997.

Cuong Tu Nguyen. Zen in medieval Vietnam : a study and translation of the Thien Uyen Tap Anh. University of Hawaii Press Honolulu.1997.

Ha Tae-Hung, Grafton K. Mintz: Samguk yusa. Yonsei University Press 1971. s.31-56.

Gruberová I., Jak se prodavač papíru stal buddhou, Korejské buddhistické legendy, DharmaGaia 2006, str. 7-35.

Chung, Edward Y.J.: The Korean Neo-Confucianism of Yi T´oegye and Yi Yulgok, SUNY Press 1995. s. 53-118

H. B. Earhart: Náboženství Japonska. Prostor 1999.

L. Boháčková, Vějíř a meč, Panorama 1987.

P. McGreal: Velké postavy východního myšlení. Prostor 1998.

Doporučená literatura:

A Source Book in Chinese Philosophy. Translated and Compiled by Wing-tsit Chan. Princeton University Press, 1963 (1. vyd.).

Ueda, Makoto: Literary and Art Theories in Japan, Cleveland: The Press of Western Reserve University, 1967.
Tran Ngoc Them: Tim ve ban sac van hoa Viet Nam. (Charakteristika vietnamské kultury). TP HCM 1997.

Pham Gia Tuân Le Pantheon Bouddhique Au Vietnam. Hà Nội Dông Dương Ấn Cục 1984.

Lee, Petr H. Sourcebook of Korean Civilization, vol. I, Columbia University Press 1993.

Reishauer, Craig: Dějiny Japonska. NLN 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK