PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní mongolská literatura a - AMN500059
Anglický název: Modern Mongolian Literature a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (23.09.2021)
Cyklus přednášek je zaměřen na vývoj mongolské literatury odpočátku 20. století do 50. let. Výklad obsahuje
charakteristiku jednotlivých období včetně popisu typických žánrů a poté jsou podrobněji probírána hlavní díla a/nebo
autoři. Úvodní část je zasvěcena období kolem revoluce v roce 1921, které je klíčové z hlediska dalšího vývoje
mongolské literatury, neboť v důsledku politických změn dochází ke změně její orientace z jiných východních literatur
(tibetské, staroindické a čínské) na literaturu ruskou, evropskou a severoamerickou.

The series of lectures is focused on the development of Mongolian literature from the beginning of the 20th century to the 1950s. The interpretation contains
characteristics of individual periods, including a description of typical genres, and then the main works are discussed in more detail. The introductory part is dedicated to the period around the revolution in 1921, which is crucial for further development of Mongolian literature, as political changes shift its orientation from other Eastern literatures (Tibetan, Old Indian, and Chinese) to Russian, European, and North American literature.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Heissig, W., Geschichte der Mongolischen Literatur Band I, II., Wiesbaden 1996.

Michajlov, G.J., Očerk istoriji sovr. Mong. Literatury. Moskva 1955.

Mongolyn orčin üjeijn uran dzochiolyn tüüch. Ulánbátar 1998.

Mongolyn uran dzochiolyn lavlach toli. Ulánbátar 2001.

Mongolyn šildeg jaruu najrag. Ulánbátar 1981.

Mongolyn šildeg ögüülegüüd. Ulánbátar 1971.

Mongolyn jaruu najrgijn comorlig. Ulánbátar 2003.

Mongolyn ogüüllegijn comorlig. Ulánbátar 2003.

Doporučená literatura
Petrova, M., Mongolyn orčin üjejin uran dzochiold nüüdelčnij setgelgeeg ilerchijlech ni. Cachim medeelel - urlag, utga dzochiol. Ulánbátar 2005, str. 47-49.

Nacagdordž, D., Büren zochiol, Ulánbátar 2008.

Damdinsüren, C., Tüüver dzochiol, Ulánbátar 1969

Rinčen, B., Slunce vychází, Praha 1958.

Some Modern Mongolian Stories in Mongolian and English. Ulánbátar 2005.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

1.-2. Literatura v období revolučních změn (r. 1911 a 1921) - D. Bodoo, A. Amar

3. Revoluční písně, agitační a lyrická poezie, povídky, romány

4.-7. Zakladatelé moderní mongolské literatury: D. Nacagdordž, S. Bujannemech, C. Damdinsüren a další.

8.-9. Vznik a vývoj moderního mongolského divadla (Š. Ajuuš, S. Bujannemech, D. Nacagdordž, D. Namdag, M. Jadamsüren)

10.-11. Vývoj literatury do r. 1940: lyrická a občanská poezie, povídky, romány

12.-13. B. Rinčen

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK