PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etnografie komunikace I a (Metafory v nomádské kultuře) - AMN500027
Anglický název: Ethnography of communication Ia (Metaphors in the nomadic culture)
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Eliška Walsh, DiS. (06.10.2014)
Předmět se věnuje vývoji klasické mongolské literatury, a to postupně od nejstarších písemných památek až po začátek 20. století. Výklad obsahuje charakteristiku jednotlivých období včetně popisu typických žánrů a poté jsou podrobněji probírána hlavní díla a/nebo autoři. Na konkrétních příkladech je demonstrována provázanost mongolské literatury s literaturami a kulturami dalších národů, zejména vliv staroindické, tibetské a čínské literatury na mongolskou literaturu (překladová literatura, vlastní tvorba). Výuka se skládá z teoretických přednášek, komentované četby a analýzy vybraných textů. Výběr klasických textů probíhá ve spolupráci s vyučujícím mongolského klasického písma. Studenti také v každém semestru prezentují samostatně zpracovaný referát na téma zvolené po dohodě s přednášejícím.

1. Různé typy mongolských písem, nejstarší písemné památky psané mongolsky
2.-3. Nejstarší přímo dochované literární památky (rukopis ze Zlaté Ordy na březové kůře, Turfanská kolekce), překladová literatura 13.-14. stol. (Čojdži Odser).
4.-7. Tajná kronika Mongolů. Nejstarší nepřímo dochované literární památky (Vyprávění o dvou Čingisových koních, Porážka 300 Tajčiutů, Legenda o Argasunu Chuurčovi, Diskuse malého sirotka s 9 Čingisovými rádci, Žal chána Togoontömöra, apod.)
9.-11. Literatura 15.-16. stol. (Legenda o moudré královně Manduchaj, Vyprávění o Ubašim Chun-tajdžovi, apod.)
12.-14. Literatura 17.-18. stol. (didaktická poezie, výpravná próza - Příběh Zelené Tary, Příběh Bílé Tary, Příběh krále "Omyla")
15.-17. Překladová literatura 17.-19. stol. (překlady sborníků staroindických a tibetských pohádek, didaktické poezie, Gandžuur, Dandžuur); nové žánry - životopisy a legendy ze života významných osobností (namtary a cadigy)
18. Historiografická díla (kroniky)
19.-22. Literatura 19. a zač. 20. stol. (lyrická poezie, didaktické verše); nové žánry - tzv. slova, tzv. bensni ülger, román)
23.-24. W. Indžinnaš (poezie, romány, Modrá kronika)
25.-26. D. Dandzanravdžaa (poezie, písně, divadelní hra Život Měsíční kukačky)
Literatura
Poslední úprava: Bc. Eliška Walsh, DiS. (06.10.2014)

Základní studijní literatura:

Bawden, Charles R., Mongolian Traditional Literature: An Anthology. London: Kegan Paul, 2003.

Cerensodnom, D., Mongolyn uran dzochiol. Ulaanbaatar, 1976.

Damdinsüren, C., Mongolyn uran dzochiolyn tojm. Ulaanbaatar, 1977.

Heissig, Walther, Geschichte der mongolischen Literatur. Bd. 1-2. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1994.

Kara, D., Knigi mongoľskich kočevnikov. Leningrad, 1972.

Kara, György, Books of the Mongolian Nomads. Indiana University Bloomington: Research Institute for Inner Asian Studies, 2005.

Michajlov, G.J., Mongoľskaja literatura. Moskva, 1969.

Stávající české překlady mongolské literatury.

b) doporučená literatura

Damdinsüren, C., Mongolyn uran dzochiolyn deedž dzuun bilig oršiv. Ulaanbaatar.

Hangin, Gombojav, Köke sudur. Wiesbaden, 1973.

Kolmaš, Josef, Buddhistická svatá písma. Praha, 1995.

Künga Gjalcchän, Pokladnice moudrých rčení. Přeložil Josef Kolmaš. Praha, 2007.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK