PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Gramatika mongolštiny a - AMN100118
Anglický název: Mongolian Grammar a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (23.09.2021)
Cvičení je vedeno paralelně s jazykovým kurzem Mongolský jazyk I. Hodiny jsou zaměřeny na analýzu a procvičování
konkrétních gramatických jevů probíraných v jazykových hodinách. Nejde o systematický výklad gramatiky, nýbrž o
osvětlení frází memorovaných v jazykových hodinách. Gramatické jevy probrané v kursu Na každém cvičení jsou
znalosti prověřovány malým testem zaměřeným na konkrétní gramatickou látku, což umožňuje mimo jiné i koordinaci
výuky. . Na cvičení navazuje pak systematický výklad gramatiky v kurzu Teoretická gramatika mongolštiny v II.
ročníku jednooborového studia.

The course supplements the language course Mongolian I. The lessons are focused on analysis and practice
specific grammatical phenomena discussed in language lessons. It is not a systematic interpretation of grammar, but rather focuses on explaining the phrases memorized in language lessons. THe knowledge og the grammar phenomena is tested by a small test focused on a specific grammatical material at at the beginning of each class.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
Základní studijní literatura:
a) povinná
Lubsangdorji, J., Vacek, J., Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course. Prague: Charles University, 2004, Units 1-10, str. 1-279.

b) doporučená
Kullmann, Rita, Tserenpil, D., Mongolian grammar. Under the auspices of Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences. Ulaanbaatar, 2001.

Sechenbaatar, B., The Chahar dialect of Mongol. A Morphological Description. Helsinki, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-3. 1. lekce - genitiv, dativ-lokativ jmenná věta - procvičování základních otázek a odpovědí

4.-7. 2. lekce - akuzativ, sociativ, ablativ, základní slovesné časy, výraz „mít“

8.-12. 3.lekce - imperativ, praesens perfecti párová slova, zástupná slovesa

13.-19. 4. lekce preskripriv, negace imperativních forem, posesivní sufix aa4, enklitická zájmena

20.-24. 5.lekce negace časových forem, converbum perfecti,, slovesné fráze

25.-26. opakování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK