PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mongolská literatura IIa - AMN100114
Anglický název: Mongolian LIterature IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
Cyklus přednášek se věnuje vývoji klasické mongolské literatury, a to postupně od nejstarších písemných památek až
po začátek 20. století. Výklad obsahuje charakteristiku jednotlivých období včetně popisu typických žánrů a poté jsou
podrobněji probírána hlavní díla a/nebo autoři. Na konkrétních příkladech je demonstrována provázanost mongolské
literatury s literaturami a kulturami dalších národů, zejména vliv staroindické, tibetské a čínské literatury na
mongolskou literaturu (překladová literatura, vlastní tvorba). Výuka se skládá z teoretických přednášek, komentované
četby a analýzy vybraných textů. Výběr klasických textů probíhá ve spolupráci s vyučujícím mongolského klasického
písma. Studenti také v každém semestru prezentují samostatně zpracovaný referát na téma zvolené po dohodě s
přednášejícím.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
Základní studijní literatura:
Bawden, Charles R., Mongolian Traditional Literature: An Anthology. London: Kegan Paul, 2003.

Cerensodnom, D., Mongolyn uran dzochiol. Ulaanbaatar, 1976.

Damdinsüren, C., Mongolyn uran dzochiolyn tojm. Ulaanbaatar, 1977.

Heissig, Walther, Geschichte der mongolischen Literatur. Bd. 1-2. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1994.

Kara, D., Knigi mongoľskich kočevnikov. Leningrad, 1972.

Kara, György, Books of the Mongolian Nomads. Indiana University Bloomington: Research Institute for Inner Asian Studies, 2005.

Michajlov, G.J., Mongoľskaja literatura. Moskva, 1969.

Stávající české překlady mongolské literatury.

b) doporučená literatura
Damdinsüren, C., Mongolyn uran dzochiolyn deedž dzuun bilig oršiv. Ulaanbaatar.

Hangin, Gombojav, Köke sudur. Wiesbaden, 1973.

Kolmaš, Josef, Buddhistická svatá písma. Praha, 1995.

Künga Gjalcchän, Pokladnice moudrých rčení. Přeložil Josef Kolmaš. Praha, 2007.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-3. Různé typy mongolských písem, nejstarší písemné památky psané mongolsky

4.-8. Nejstarší přímo dochované literární památky (rukopis ze Zlaté Ordy na březové kůře, Turfanská kolekce), překladová literatura 13.-14. stol. (Čojdži Odser).

9.-15. Tajná kronika Mongolů. Nejstarší nepřímo dochované literární památky (Vyprávění o dvou Čingisových koních, Porážka 300 Tajčiutů, Legenda o Argasunu Chuurčovi, Diskuse malého sirotka s 9 Čingisovými rádci, Žal chána Togoontömöra, apod.)

16.-20. Literatura 15.-16. stol. (Legenda o moudré královně Manduchaj, Vyprávění o Ubašim Chun-tajdžovi, apod.)

21.-26. Literatura 17.-18. stol. (didaktická poezie, výpravná próza - Příběh Zelené Tary, Příběh Bílé Tary, Příběh krále „Omyla“)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK