PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mongolský jazyk IIIa - AMN100108
Anglický název: Mongolian language IIIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
Třetí část základního praktického kursu mongolštiny představuje přechod od každodenního hovorového jazyka k
náročnějším vrstvám mongolštiny – modernímu literárnímu jazyku, jazyku úředních dokumentů a bohatému
vyjadřovacímu stylu pastevců mongolského venkova. Základním studijním materiálem je „Učebnice mongolštiny:
Moderní spisovný jazyk“, z níž jsou v tomto kursu vzhledem k mimořádné náročnosti látky probrány pouze čtyři lekce
za semestr. Každá lekce obsahuje kromě základního textu bohatou doplňující slovní zásobu často terminologického
charakteru, uvedení do kulturně-historického kontextu, výklad kulturně specifických výrazů a množství cvičení z
idiomatiky, frazeologie, morfologických a syntaktických možností nové slovní zásoby. Cílem je kvalitativní posun od
jazykové orientace v každodenním životě k porozumění různým druhům jazykové nadstavby.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Podmínkou je absolvování předmětu Mongolština II., absolvování předmětu je podmínkou zapsání Mongolštiny III.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Luvsandordž, Dž., Vacek, J., Učebnice mongolštiny: Moderní spisovný jazyk. Praha: SPN, 1985

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Přechod k vyšší úrovni kompetence v mongolštině je doplněn paralelními kursy klasických textů a teoretické gramatiky. Učebnice bude probíráná rychlostí jedné lekce za dvacet vyučovacích hodin.

1. a 2. lekce (text rozhlasového dramatu, slovní zásoba, idiomatika a kulturně specifické výrazivo z oblasti rodinných, příbuzenských a pracovních vztahů)

3. lekce (téma mongolské tradiční kuchyně a přípravy a používání výrobků z mléka)

4. lekce (text zákona o lovu, ochraně lesa a konzumaci alkoholu, téma dějin mongolského zákonodárství, právnická terminologie a stylistika)

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Prerekvizitou je absolvování předmětu Mongolský jazyk II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK