PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Mongolský jazyk Ia - AMN100104
Anglický název: Mongolian language Ia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
První stupeň praktické výuky mongolštiny. Studenti zvládnou během zimního semestru prvních 5 Lekcí “ Colloquial
Mongolian – An Introductory Intensive Course” a zásobu cca 750 slov. Základem výuky je memorování rozhovorů,
krátkých textů a větných vzorců, což napodobuje osvojování si řeči v dětském věku, studenti získají základní cit pro
stavbu jazyka a automaticky využívají naučené větné vzorce, což je v případě typologicky odlišného jazyka zvláště
důležité. Tímto způsobem, simulujícím jazykovou praxi, se učí používat jednotlivé gramatické jevy, které jsou
vysvětlovány a analyzovány v paralelním kursu gramatiky. Velký důraz je kladen na fonetiku a písemné testy, které
probíhají každou hodinu, pomáhají také zvládnutí pravopisu moderní mongolštiny. Při závěrečné zkoušce musí student
být schopen porozumění a písemné reprodukce slyšeného neznámého textu odpovídající náročnosti, krátkého
monologu na jedno z probraných témat a reakcí na otázky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Domácí úlohy budou zohledněné během hodnocení u zkoušky. Splnění předmětu je podmínkou do zapsání předmětu Mongolský jazyk II.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Lubsangdorji, J., Vacek, J., Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course. Prague: Charles University, 2004, Units 1-5.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-15. 1. lekce - genitiv, dativ-lokativ jmenná věta - procvičování základních otázek a odpovědí

16.-31. 2. lekce - akuzativ, sociativ, ablativ, srovnání, základní slovesné časy, výraz „mít“, vyjadřování existence, sloveso ge-

32.-47. 3. lekce - imperativ, praesens perfecti párová slova, zástupná slovesa, kolektivní číslovky, používání postpozic

48.-63. 4. lekce preskripriv, negace imperativních forem, posesivní sufix -aa4, enklitická zájmena, negace neurčitých zájmen, kolektivní číslovky, omezení počtu

64.-78. 5. lekce negace časových forem, converbum perfecti, slovesné fráze - tvorba „pseudosouvětí“ pomocí slovesných frází

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK