PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia mongolistiky I - AMN100063
Anglický název: Introduction to Mongolian Studies I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Eliška Walsh, DiS. (03.10.2014)
Předmět je určen zejména pro studenty I. ročníku a je rozdělen do dvou tematických bloků. V prvním bloku budou podány základní údaje o studiu a univerzitním provozu včetně informací o možnostech podávání grantů, o stávajících grantech, internetových databázích a slovnících relevantních pro daný obor. Druhá část uvádí do dějin a současnosti mongolských studií, seznamuje studenty se základními pojmy v oblasti mongolské filologie, etnografie a způsobu myšlení u mongolských nomádů. Zvláštním tématem je terénní výzkum jako nepostradatelná metoda v české mongolistice, jeho specifika na mongolském území, možnosti práce s audiovizuálními záznamy, etické problémy s nomádskými informanty apod.

1-2. Fakulta a její součásti
3-4. Akademické tituly: minulost a současný stav
5-6. Granty a způsoby žádání o ně
7-8. Knihovny, vědecké databáze, internetové stránky
9-14. Přehled vývoje a současnosti světové mongolistiky
15-16. Slovníky, internetové zdroje
17-20. Přehled altajských jazyků
21-26. Mongolské jazyky a dialekty
27-28. Mluvený a psaný jazyk, základní charakteristika písma
29-32. Mongolská literatura a její periodizace
33-40. Specifika životního stylu nomádů
41-48. Obraz světa mongolských kočovníků
49-52. Terénní výzkum
Literatura
Poslední úprava: Bc. Eliška Walsh, DiS. (03.10.2014)

Základní studijní literatura:

Erhart, A., Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1984.

Grollová, I., Zikmundová, V.,  Mongolové, pravnuci Čingischána. Praha: Triton, 2001.

Janhunen, J.: Mongolic Languages. London: Routledge, 2003.

Oberfalzerová, A., Metaphors and Nomads. Praha: Triton, 2006,  p. 19- 39.

Poppe, Nikolaj Nikolaevič, Introduction to Altaic linguistics. Wiesbaden: Harrassowitz, 1965.

Pozdnejev, Aleksej Matvejevič, Mongolija i Mongoly / Rezul'taty pojezdki v Mongoliju, ispolnennoj v 1892-1893 gg. S.-Peterburg: Imperatorskoje Russkoje Geografičeskoje Obščestvo, 1896-1898.

Vrhel, F., Základy etnolinvistiky. Praha: SPN, 1981.

Mongolistické články v časopise Nový Orient (Orientální ústav Akademie věd České republiky))

Elektronické informační zdroje Univerzity Karlovy: http://pez.cuni.cz/

Doporučená literatura:

Oberfalzerová, A., Luvsandorz’, Z’, Aspects of Ethnolinguistic Approach to Colloquial Mongolian. AUC - Philologica 1, Orientalia Pragensia XIV, Prague, 2001, str. 37-52.

Oberfalzerová, A., The Use of Mongolian in the Perspective of Cultural Context. In: MONGOLICA PRAGENSIA ‘03, Ethnolinguistics and Sociolinguistics in Synchrony and Diachrony. Edited by Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerová. Praha: Triton, 2003, str. 175-205

Said, E. W., Orientalism. London: Routlege-Kegan Books, 1978.

Salzmann, Z., Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha: ÚEF AV ČR, 1997.

Sanžejev, G.D., Sravnitel‘naja grammatika mongol‘skich jazykov. Moskva: AN, 1953.

Vladimircov, B.J., Sravniteĺnaja grammatika mongoľskogo piśmennogo jazyka i chalchasskogo narečija, vvedenie i fonetika. Moskva: Nauka, 1953.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK