PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do programování - AMLV00079
Anglický název: Introduction to programming
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 16 (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Václav Horký
Vyučující: Mgr. Václav Horký
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Václav Horký (18.09.2023)
Tento předmět probírá a procvičuje základy programování a informatiky. Není zaměřen na určitý obor a neočekává žádnou předchozí zkušenost s programováním.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Václav Horký (18.09.2023)

 • aktivní účast na hodinách a nejvýš tři nepřítomnosti
 • domácí úkoly
 • dva až tři pohovory k domácím úkolům

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Václav Horký (21.09.2023)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Václav Horký (08.02.2024)

 • procedurální programování, jazyk C
 • paměť, proměnné, datové typy
 • čísla, pravdivostní hodnoty, znaky, řetězce, ukazatelé
 • pole, záznamy
 • větvení, smyčky
 • funkce
 • standardní vstup a výstup
 • algoritmy
 • principy fungování počítačů
 • příkazový řádek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK