PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Práce s korpusy: případové studie - AMLV00077
Anglický název: Corpus case studies
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Mgr. Michal Křen, Ph.D.
PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (23.01.2023)
Seminář navazuje na kurz Úvod do práce s jazykovými korpusy: studenti budou mít možnost své nabyté znalosti využít v praxi. Na 2–4 případových studiích, vždy pod vedením jiného vyučujícího, si vyzkouší simulaci dílčího lingvistického výzkumu, od úvodního stanovování výchozích hypotéz a výběru metodologie přes práci s autentickými daty až po finální zpracování a interpretaci výsledků.
Seminář je rozdělen do 2–4 částí (podle programu daného semestru), každou vede jiný vyučující. To zajistí různost výzkumných témat i přístupů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Škrabal, Ph.D. (22.09.2023)

aktivní účast na hodinách (max. 3 absence)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (23.01.2023)

absolvování předmětu Úvod do práce s jazykovými korpusy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK