PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Korpusy slovanských jazyků - AMLV00071
Anglický název: Corpora of Slavic Languages
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D. (22.09.2020)
Seminář je určen studentům slovanských jazyků a studentům filologických oborů se zájmem o slovanské jazyka a jejich zkoumání pomocí korpusů. Nepředpokládá se žádná předchozí zkušenost s korpusy. Studenti se během kurzu dozvědí základní informace o korpusové lingvistice, národních korpusech slovanských jazyků a jejich uplatnění v praxi. Náplní semináře bude charakteristika českého, slovenského, polského a ruského národního korpusu a korpusových zdrojů dalších slovanských jazyků podle zájmů studentů. Vyzkoušíme si i práci s každým z probraných korpusů. Dále se budeme věnovat slovanským zdrojům v rámci paralelních korpusů v kontextu srovnávání slovanských jazyků; zaprvé si ukážeme rozdílné přístupy k morfologickému popisu jednotlivých jazyků (rozdílné tagsety), zadruhé se budeme věnovat využití korpusového materiálu v komparativní lingvistice.<br>

Seminář je snadno převeditelný do on-line výuky, která bude probíhat za prostřednictvím platformy MSTeams.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D. (22.09.2020)

Požadavky k zápočtu jsou následující:

 

•             prezentace projektu v podobě příspěvku,

•             řešení domácích úkolů,

•             seminární práce (10 000 znaků včetně mezer).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D. (22.09.2020)

Základní:

Bańko, M., & Górski, R. L. (2014). Praktyczny przewodnik po korpusie języka polskiego. In M. Hebal-Jezierska (Ed.), Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich (pp. 11–28). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Čermák, F., & Schmiedtová, V. (2004). Český národní korpus – základní charakteristika a širší souvislosti. Národní knihovna, 3, 152–168.

Chlumská, L. (2014). Není korpus jako korpus: Korpusy v kontrastivní lingvistice a translatologii. Časopis pro moderní filologii, 96(2), 221–232.

Šimková, M. (2006). Slovak National Corpus – history and current situation. In M. Šimková (Ed.), Insight into the Slovak and Czech corpus linguistics (pp. 151–159). Bratislava: Veda.

Сичинава Д. В. (2005). Национальный корпус русского языка: очерк предыстории. In Национальный корпус русского языка: 2003—2005 (pp. 21–30). Москва: Индрик.

 

Doporučená:

Hebal-Jezierska, M. (Ed.). (2014). Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Martinková, M. (2014). K metodologii využití paralelních korpusů v kontrastivní lingvistice. Naše řeč, 97(4–5), 270–285.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK