PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický seminář historické metalexikografie - AMLV00069
Anglický název: Historical metalexicography
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / 10 (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (06.09.2020)
Seminář je určen nejen bohemistům, ale i studentům dalších filologických oborů (NMgr./druhý a třetí ročník Bc.), případně dalším zájemcům o otázky lexikografické praxe a historii bohemistické jazykovědy. Cílem semináře je vytvořit českou mutaci pozoruhodného polského projektu Słowniki dawne i współczesne (Slovníky dávné a současné, http://www.leksykografia.uw.edu.pl/). Půjde o webový portál dokumentující historii českého slovníkářství od jeho prvopočátků (dílo Klaretovo) až po dnešek. Společně se pokusíme o encyklopedický popis nejvýznamnějších milníků české lexikografie posledních šesti století. Studenti si vyzkouší nejen práci na encyklopedickém hesle, ale projdou si celým recenzním řízením: na své heslo dostanou dva posudky, připomínky recenzentů pak budou zohledněny ve finální podobě článku.


Okruhy:
1. Úvod do lexikografie obecně: typy slovníků, moderní trendy v lexikografii, internetová lexikografie, popis zamýšleného projektu, metalexikografie
2. Rozdíly mezi jednojazyčnou a dvoujazyčnou lexikografií, slovník výkladový a překladový, makrostruktura slovníku a mikrostruktura hesla, výkladová definice, překladový ekvivalent, specializovaná lexikografie
3. Lexikografické zpracování vybraných encyklopedických hesel, jejich revize na základě recenzí, otázky publikační činnosti, specifika recenzního řízení

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (06.09.2020)

aktivní účast na společném vytváření webu (vypracování 2–3 hesel)

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (06.09.2020)

Doporučená literatura:

Atkins, B. T. S. – Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. New York: Oxford University Press Inc.

Čermák, F. – Blatná, R. (eds.) (1995): Manuál lexikografie. Jinočany: H&H.

Granger, S. – Paquot, M. (2012): Electronic Lexicography. Oxford: Oxford University Press.

Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.): CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/.

Lišková, M. – Šemelík, M. (eds.) (2019): Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Naše řeč č. 1–2/2019.

Pleskalová, J. – Krčmová, M. – Večerka, R. – Karlík, P. (eds.) (2007): Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia.

Stankiewicz, E. (2016/1984): Grammars and Dictionaries of the Slavic Languages From the Middle Ages up to 1850. An Annotated Bibliography. Berlin: Mouton Publishers.

Svensén, B. (2009). A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary-Making. Cambridge: Cambridge University Press.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK