PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Transkripce pro mluvený korpus ČNK - AMLV00053
Anglický název: Transcription for Spoken Corpora within the CNC
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / 10 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Zuzana Komrsková
PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Mgr. David Lukeš
Mgr. Petra Poukarová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. David Lukeš (09.01.2018)
Praktický seminář zaměřený na transkripci užívanou pro mluvený korpus ČNK. Jeho součástí bude pořízení
nahrávky (diktafony budou na semináři zapůjčeny) a jejího přepisu. Účastníci se tak naučí pracovat s transkripčním
programem ELAN a vyzkouší si v něm víceúrovňovou transkripci nahrávky spontánního rozhovoru v autentickém
prostředí. Po absolvování semináře je možné pokračovat ve spolupráci s ÚČNK na sběru a zpracování dat pro
mluvené korpusy, tato spolupráce pak bude finančně ohodnocená. Studenti mohou také touto spoluprací získat
praxi v oboru.
Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání kompletního víceúrovňového přepisu, na kterém se bude pracovat
během semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK