PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R - AMLV00046
Anglický název: Theoretical basics of statistical analysis of language data in R
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Mgr. Silvie Cinková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Silvie Cinková, Ph.D.
prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (23.01.2023)
Díky bezprecedentnímu nárůstu dostupných digitálních textových dat se už ani v čistě humanitních oborech, jako
jsou nejrůznější filologie, neobejdeme bez kvantitativních výzkumných technik. Třebaže je učební plány vašich
oborů ještě většinou neobsahují, věřte, že se bez nich těžko zapojíte do mezinárodní výzkumné komunity. Pojďte
se proto s námi na jeden semestr ponořit do moderně vedených výzkumných úloh na literárních i lingvistických
datech a osvojte si přitom základy statistiky a programovacího jazyka R, který je nyní patrně nejoblíbenějším
nástrojem pro zpracování kvantitativních dat ve společenských vědách. Cílíme hlavně na ty z vás, kteří nikdy
nezkusili programovat, nemají rozsáhlé znalosti statistiky a chtějí se přitom něco nového naučit.

Pozor, předmět lze zapsat na MFF i FF (záleží na Vaší fakultě a preferenci).

Pokud chcete dostávat další zprávy o náplni, době a místě konání kurzu, napište si o ně na
cinkova@ufal.mff.cuni.cz.

Sledovat nás můžete i na Twitteru @RLingStat #RLingStat.<br>


Těšíme se s vámi na užitečný a inspirativní semestr!

Mgr. Silvie Cinková, Ph.D., UFAL MFF UK
prof. Václav Cvrček, Ph.D., ÚČNK FF UK
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (08.12.2019)

Podmínky zakončení předmětu: aktivní účast na seminářích

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (08.12.2019)

Literatura:
Baayen, H. R.: Analyzing Linguistic Data, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
Baayen, H. R.: Word Frequency Distributions. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht/Boston/London 2010.
Bartoň, T. - Cvrček, V. - Čermák, F. - Jelínek, T. - Petkevič, V. (2009): Statistiky češtiny. Nakladatelství Lidové
noviny, Praha 2009.
Gries, S. Th.: Quantitative Corpus Linguistics with R, Routledge 2009.
Oakes, M. P.: Statistics for Corpus Linguistics. Edinburgh University Press, Edinburgh 1998.
Volín, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK