PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lexikologie - AMLV00045
Anglický název: Lexicology
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Renata Novotná, CSc. (05.06.2012)
Přednáška mapuje vyčerpávajícím způsobem všechny hlavní oblasti a souvztažnosti disciplíny lexikologie.
Úvod do lexikologie a lexikografie jako vědecké disciplíny s diskuzí o oblastech a aspektech: tři lexikální jednotky
a a její aspekty formální, sémantické a funkční, paradigmatika systému (zvl. synonymie, opozitnost a
hyponymie), syntagmatika jednotek a pojetí systému samotného. Důraz se klade na aspekty obecné, mj. ve
srovnávacím pohledu.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Renata Novotná, CSc. (03.10.2012)

Základní bibliografie (specifická bude dodána na semináři):

 • Filipec J., Čermák F., Česká lexikologie, Academia P. 1985
 • Čermák F., Jazyk a jazykověda, Karolinum 2001, 3. vyd. (zvl. kap. 5.5-5.6)
 • Čermák F., Idiomatika a frazeologie češtiny. UK P. 1982 (skr.)
 • Čermák F., Holub J., Syntagmatika a paradigmatika čes. slova I: Valence a kolokabilita, UK P. 1982 (skr.)
 • Čermák F., Syntagmatika a paradigmatika čes. slova II: Morfologie a tvoření slov P. UK 1990 (skr.)
 • Erhart, A. - Večerka, R.: Úvod do etymologie. SPN '75 (skr. brněnské FF), nově vydáno SPN 1981
 • Mathesius, V.: Řeč a sloh. 2. vyd. ČS 1966
 • Poštolková B., Roudný M., Tejnor A., O české terminologii. Acad. P. 1983
 • Čermák, F., R. Blatná, Manuál lexikografie, H+H 1995
 • Lexikografický sborník. Bratislava '53-Slovo a slovník. Bratislava 1973
 • Manuál lexikografie, ed. F. Čermák, R. Blatná. H&H 1995
 • Němec, I.: Vývojové postupy české slovní zásoby. Academia 1968
 • Otázky lexikologie a vydávání slovníků. SPN P. 1974
 • Zgusta, L.: Manual of Lexicography. Academia 1971

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK