PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Korpusová lingvistika - specializace - AMLV00041
Anglický název: Corpus linguistics - specialization
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Renata Novotná, CSc. (11.01.2012)
Kurs předpokládá elementární znalosti práce s korpusy ČNK. Je zaměřen na jejich rozšíření a prohloubení v
oblasti vytváření korpusů a práce se specializovanými korpusy budovanými v rámci ČNK.
Probíraná témata:
Standardy pro anotaci korpusu
Úrovně lingvistického značkování
Moderní korpusy jako zdroje informace
Korpusy v ČNK
Spacializované korpusy: mluvené, diachronní, paralelní
Základní možnosti aplikace korpusů v lingvistice

Cíl předmětu: Seznámit se hlouběji se s problematikou jazykových korpusů, jejich struktury, způsoby vytváření a
možnostmi využívání.
Literatura:
Bartoň, T. - Cvrček, V. - Čermák, F. - Jelínek, T. - Petkevič, V.: Statistiky češtiny. NLN, Praha 2009.
Čermák, F. – Klímová, J. – Petkevič, V. (eds.) :Studie z korpusové lingvistiky. Karolinum, Praha 2000.
Čermák, F. - Blatná, R.: Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. NLN, Praha 2006.
Čermák, F. (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. NLN, Praha 2011.
Čermák, F. (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011. 1. InterCorp. NLN, Praha 2011
Kopřivová, M. - Waclawičová, M.: Čeština v mluveném korpusu. NLN, Praha 2008.
Petkevič, V. – Rosen, A.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 3. Gramatika a značkování korpusů. NLN, Praha 2011.
Další literatura bude doplňována v průběhu semináře

Požadavky ke kontrole studia:
účast v semináři, zpracování zadaného úkolu nebo absolvování závěrečného testu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK