PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Korpusová lingvistika: Otázky a aplikace - AMLV00002
Anglický název: Corpus Linguistics: Questions and Applications
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro jakou fakultu: MFF UK
Poznámka: předmět z jiné fakulty
Garant: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Renata Novotná, CSc. (01.10.2012)
Statistické metody v korpusové lingvistice
Korpus a tezaurus
Přístup corpus-driven a corpus-based
Paralelní korpusy a j. využití
Fonologie a prosodick' aspekty
Ortografie, grafika a jejich problémy
Tvorba datových podkladů, korpusů pro učebnice
Korpusová lexikografie
Aplikace podle poptávky
Metodologie korpusu a její problémy
Typické versus periferní
Reprezentativnost a j. problémy
Terminologie a j. problémy
Sémantické a pragmatické značkování
Propojení a sjednocenó korpusů syn a dia
Problémy vyhledávání obtížných typů a jevů
Specifikace mezí a hranic Word-Sketches

Předpoklady a požadavky: Pravidelná aktivní účast na kurzu, referát, seminární práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK