PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy digital humanities - AMCAA10127
Anglický název: Introduction to Digital Humanities
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 6 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://uajd.ff.cuni.cz/zaklady-digital-humanities/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (08.02.2024)
Kurz se zaměřuje na rozšiřování kompetencí v problematice digital humanities a nabízí základní pohled na tuto problematiku i začátečníkům.

Kurz je orientovaný prakticky – na výkon povolání v oblastech neučitelské pedagogiky a mediálních a komunikačních studií – ale je určen pro všechny profese, kterých se týká práce s digitálními texty, digitalizace textů, jejich analýza či zpracování. Mezi takové profese mohou patřit např. archiváři, žurnalisté a tiskoví mluvčí, editoři, zaměstnanci v IT oblasti, datoví analytici a další.

Kurz seznámí účastníky s prací s digitálními technologiemi, které mohou následně využít v rámci výkonu povolání, absolvování kurzu současně zvyšuje kvalifikaci účastníků na trhu práce. Konkrétně se jedná o následující postupy a technologie: sběr webových dat a jejich zpracování, XML (včetně standardů ALTO, TEI, XPath, XSLT a XQuery), databáze a dotazy v SQL, datová analýza v Power BI, data linking v Keebole, přístupný design aplikačního rozhraní, strojové učení a AI (velké jazykové modely), ukládání a zpřístupňování (včetně licencování) dat v repozitářích.

Kurz probíhá každý týden 90 minut v prostorách FF UK, přičemž od účastníků očekává zhruba stejný čas domácí přípravy.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (08.02.2024)

Aktivní účast a úspěšné zpracování vlastního mikroprojektu na min. jedno téma, v lepším případě více propojených témat z aktuálního sylabu kurzu.

Projekt je nutné odevzdat do 31. 7. V případě, že projekt nebude dostatečný k udělení atestace, bude možné na základě připomínek vyučujících odevzdat opravený či náhradní projekt do 15. 9.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK