PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Dějiny středověké vzdělanosti - ALM500006
Anglický název: History of the civilization of the Middle Ages
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. (24.02.2019)
Přednáška bude sledovat vývoj vzdělanosti, umění a kultury latinské Evropy od 5. století po počátek 16. století. Součástí přednášky bude četba a vyklad relevantních latinských textů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK