PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Práce se středověkými rukopisy - ALM500002
Anglický název: Medieval Manuscripts - Treatment and Study
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: DOLEZAL1 (12.09.2016)
Cílem nabízené přednášky se seminářem je zprostředkovat na příkladě (vybraných) středověkých opisů některého (dosud nepublikovaného) středolatinského literárního či paraliterárního díla základní metodické postupy při práci se středověkými rukopisy, počínaje jejich dohledáním v rukopisných sbírkách a konče přípravou exemplárního kritického vydání jeho vybraných částí. Studované texty se budou rok od roku měnit v závislosti na vyučujícím a jeho aktuálních badatelských zájmech. V první etapě se pomocí rukopisných repertorií a katalogů jakož i dalších medievistických příruček zevrubně seznámíme se studovaným dílem a lokalizujeme jeho středověké opisy. Další etapa, při niž si osvojíme základní kodikologické a paleografické znalosti, bude věnována kodikologickému rozboru jednotlivých rukopisů a pečlivé transkripci vybraných pasáží studovaného díla. V závěrečné pracovní etapě, jejíž cílem je seznámit s edičními technikami, se pokusíme o společné vytvoření exemplární kritické edice z těchto předem transkribovaných pasáží. Součástí předmětu je návštěva rukopisné sbírky Národní knihovny České republiky, případně dalších pražských a mimopražských rukopisných knihoven.<br>
V zimním semestru 2016 se zaměříme především na rukopisy 15. století.<br>
Sylabus
Poslední úprava: DOLEZAL1 (13.09.2018)

Práce s rukopisy

 

4.10. Úvod – základní pojmy, materiální text, strategie editování rukopisů

 

11.10. Paleografie a kodikologie I

Test 1: Základy filologické práce

 

18.10. Paleografie a kodikologie II

Test 2: odborná slovní zásoba paleografie a kodikologie

 

25.10. Paleografie a kodikologie III

Test 3: Paleografie – přepis

 

1.11. Levente Seláf: Hungarian manuscripts (případová studie)

 

8.11. Dějiny knihoven

Test 4: dějiny knihoven v českých zemích

 

15.11. seminář se nekoná – studenti by měli navštívit sekci dle své volby konference Author as Editor and Editor as Author

 

22.11. Popis rukopisu - vnější

 

29.11. Datace – kolofóny a vodoznaky

Test 5: Popis rukopisu I

 

6.12. Popis rukopisu – vnitřní

Test 6: Vodoznaky

 

7.12. 9:00-11:00 návštěva Národní knihovny – sbírka rukopisů

13.12. Přepis a identifikace textů

Test 7: Popis rukopisu II

 

20.12. Ediční strategie

Test 8: Zásady pro přepis latinských textů

 

3.1. Kritická edice

Test 9: rozdíly ve čtení

 

10.1. Zápočtový test

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK