PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do medievistických disciplín a témat - ALM500001
Anglický název: Introduction to the Disciplines and Subjects of Latin Medieval Studies
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. (13.02.2020)
Úvod do medievistických disciplín a témat – letní semestr 2019
Středa 12.30-14.00 posluchárna 147, Ústav řeckých a latinských studií, FF UK, Celetná 20.

Série přednášek, které uvedou studenty do disciplín přímo souvisejících s dějinami středověké latiny a středověké latinské literatury, stejně jako do širšího kontextu medievistiky a částečně též neolatinistiky, jejich problémů, metod, základní literatury, vývoje a současných trendů. Cílem každé přednášky je seznámit studenty s danou disciplínou či tématem, ukázat, jaké otázky si klade, jaké problémy řeší a proč je zajímavá. Jednotliví vyučující představí konkrétní případovou studii, specifický problém či metodu.


Harmonogram přednášek:

26.2. Mgr. Robert Novotný, PhD. (CMS Praha)
Jak psát recenze?

4. 3. Mgr. Jan Vojtíšek (Národní knihovna ČR)
Komunikace českých měst ve středověku (Diplomatické prameny a metodika výzkumu)

11.3. Mgr. Kateřina Voleková, PhD. (Ústav pro jazyk český AVČR) – Mgr. Andrea Svobodová, PhD. (Ústav pro jazyk český AVČR)
Možnosti zpřístupnění staročeských literárních památek (Tabule Mikuláše z Drážďan, Výklad Mikuláše Lyry a biblické předmluvy)

18.3. prof. Odd Einar Haugen (Departement of Linguistic, Literary and Aeshetic Studies, University of Bergen)

Runic inscriptions in Latin and Old Norse

Nina Stensaker (Departement of Linguistic, Literary and Aeshetic Studies, University of Bergen)

Fragments of Old Norse manuscripts in Latin script


25.3. Stefan Drechsler (Departement of Linguistic, Literary and Aeshetic Studies, University of Bergen)

Old Norse law manuscripts and their Latin sources

Juliane Tiemann (Departement of Linguistic, Literary and Aeshetic Studies, University of Bergen)

Two languages in one text – examples from court literature

1.4. Mgr. Václav Žůrek, Ph.D. (CMS Praha)
Sbírky antických exempel v Čechách

8.4. Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D. (Národní muzeum, Praha)
Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu – „okrajový“ text písemnictví raně přemyslovských Čech?

15.4. prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. (PF UK Praha)
Život ve středověkém klášteře

22.4. Mgr. Kateřina Vršecká, Ph.D. (Kabinet pro klasická studia FLÚ AVČR)
Latinské prameny ke studiu středověkého dramatu a divadla v Čechách a na Moravě

29.4. PhDr. Zuzana Silagiová (Kabinet pro klasická studia FLÚ AVČR)
Botanika ve středověku

6.5. prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (Katedra PVH a archivního studia FF UK, Praha)
Středověká historiografie jako historický pramen

13.5. doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (Ústav pro dějiny umění, FF UK Praha)
Petr Parléř a sochařství krásného slohu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK