PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Multimodal corpora: annotation practices, tools and analysis of the (multimodal) spoken and sign language corpus data - ALINV915B (Linguistics Prague 2017)
Anglický název: Multimodal corpora: annotation practices, tools and analysis of the (multimodal) spoken and sign language corpus data
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://linguisticsprague.ff.cuni.cz/workshops.html
Garant: Mgr. Jakub Jehlička, Ph.D.
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (01.05.2017)
Teacher: Jakub Jehlička


The interactive workshop will focus on convergences between the study of co-speech gestures in spoken language
and the corpus-based sign language linguistics.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (01.05.2017)

active involvement in workshop activities

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (01.05.2017)

In the first half of the session, a general overview of multimodal corpus-based research methods will be given, including both spoken and sign language corpora. Examples of multimodal data annotation using ELAN annotation software and analyses of both spoken and sign language data will be presented.

The second half of the workshop is intended as a collaborative data session - participants are invited to bring their own multimodal (corpus) material for brief data demonstrations (regardless of the current stage of the research) followed by discussion.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK