PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Acceptability judgment task: its design and interpretation - ALINV913B (Linguistics Prague 2017)
Anglický název: Acceptability judgment task: its design and interpretation
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://linguisticsprague.ff.cuni.cz/workshops.html
Garant: Jakub Dotlačil
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (01.05.2017)
Teacher: Jakub Dotlačil


The acceptability judgment task belongs to the most common methodologies used to gather data in linguistics.
The task can be used to assess the status of a linguistic construction or the availability of an interpretation, among
other things.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (01.05.2017)

active involvement in workshop activities

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (01.05.2017)

In the workshop, we will study the task in detail: its use in linguistics, its application, its analysis. We will try a hands-on approach, creating and analyzing one acceptability experiment during the workshop. Issues that might trip you up when designing an acceptability experiment will be also discussed.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK