PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Workshop Tazatelé vs. jazyková poradna: co (ne)může být zdrojem argumentů pro doporučovaná řešení? - ALINV908B (Lingvistika Praha 2015)
Anglický název: Workshop Askers vs language advisory centre
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: třetím vedoucím workshopu je PhDr. Martin Prošek, Ph.D.
Další informace: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz
Garant: Mgr. Magdalena Králová Zíková, Ph.D.
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (12.10.2015)
Konference Lingvistika Praha 2015 se koná ve dnech 22. až 24. října 2015. Srdečně vás zveme na celý program
konference.

Plenární přednášky a tematické sekce jsou studentům volně přístupné. Na workshopy je vždy třeba se
zaregistrovat pomocí webu na adrese http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz.

Studentům navíc umožňujeme, aby si jednotlivé workshopy zapsali v SIS jako volitelný předmět (viz podmínky
atestace). Pro účast na workshopu ale není registrace v SIS nutná.

V rámci workshopů LP 2015 si studenti osvojí praktické technické a metodologické dovednosti potřebné pro
empirický lingvistický výzkum a analýzu jazykových dat obecně. Účastníci pracují individuálně nebo ve skupinách
na plnění zadaných úkolů a společně s vedoucím workshopu procházejí jednotlivé kroky analýzy. K účasti na
workshopech nejsou vyžadovány žádné předběžné znalosti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (12.10.2015)
  • analýza problematických jazykových jevů, které bývají předmětem dotazů v jazykové poradně, a nácvik argumentace v odpovědi na dotaz; konfrontace vlastního navrženého řešení dotazu s autentickou argumentací lingvistů v jazykové poradně.

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.10.2015)

Samotný workshop se koná v pátek 23. října 11:00-12:30, následně navazuje tematická sekce s příspěvky účastníků konference.

Workshop se zabývá otázkou zdrojů a podstaty expertních znalostí, jimiž disponují nebo by měli disponovat lingvisté, na něž se obrací laická veřejnost s dotazy o tom, co je v češtině (jiném jazyce) správné a co nesprávné. Úvodem ve stručnosti představí činnost jazykové poradny ÚJČ AV ČR, v. v. i., (JP) a popíše několik základních skutečností, s nimiž je (podle našeho názoru) třeba v diskusi o otázce jazykové správnosti počítat. Hlavní náplní workshopu pak bude (zúčastněný) rozbor autentických telefonických a e-mailových interakcí tazatelů s jazykovou poradnou. Analýza interakcí představí taktiku nebo strategii lingvistů v JP při zodpovídání laických dotazů. V centru pozornosti při tom budou přednosti i limity jednotlivých způsobů, jimiž lingvisté v JP při jednotlivých typech dotazů zajišťují oporu pro doporučované řešení (otázka získávání dat: empirie vs. intuice rodilého mluvčího, úloha korpusů), role stávající kodifikace při tomto procesu (otázka ne/relevantnosti jednotlivých řešení stávající kodifikace, ale i nejasný status kodifikace jako takové, role ÚJČ jako kodifikační autority) a role implicitních představ/předsudků o češtině (jazyce), s nimiž se tazatelé na JP obracejí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK