PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Workshop Nové inspirační zdroje v kritické analýze diskursu - ALINV905B (Lingvistika Praha 2015)
Anglický název: Workshop New inspiration resources in CDA
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz
Garant: Mgr. Magdalena Králová Zíková, Ph.D.
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (12.10.2015)
Konference Lingvistika Praha 2015 se koná ve dnech 22. až 24. října 2015. Srdečně vás zveme na celý program
konference.

Plenární přednášky a tematické sekce jsou studentům volně přístupné. Na workshopy je vždy třeba se
zaregistrovat pomocí webu na adrese http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz.

Studentům navíc umožňujeme, aby si jednotlivé workshopy zapsali v SIS jako volitelný předmět (viz podmínky
atestace). Pro účast na workshopu ale není registrace v SIS nutná.

V rámci workshopů LP 2015 si studenti osvojí praktické technické a metodologické dovednosti potřebné pro
empirický lingvistický výzkum a analýzu jazykových dat obecně. Účastníci pracují individuálně nebo ve skupinách
na plnění zadaných úkolů a společně s vedoucím workshopu procházejí jednotlivé kroky analýzy. K účasti na
workshopech nejsou vyžadovány žádné předběžné znalosti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (12.10.2015)
  • aktivní zapojení do analýzy vybraných textů během workshopu
  • vypracování psané diskurzivní analýzy vybraného novinového komentáře (zaslané do 4 týdnů po skončení workshopu e-mailem vedoucím workshopu)

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.10.2015)

Samotný workshop se koná ve čtvrtek 22. října 13:30-17:00, následně navazuje tematická sekce s příspěvky účastníků konference.

 

Kritická analýza diskurzu se obvykle v programových textech uvádějících do tohoto přístupu vymezuje jako disciplína eklektická, teoreticky i metodologicky sycená z mnoha různých zdrojů. Klasické pojetí CDA manifestované v přístupech N. Fairclougha, R. Wodakové či T. A. van Dijka dnes již v některých ohledech neodpovídá aktuálním poznatkům a analytickým postupům právě v těch disciplínách, z nichž CDA čerpala (například sociologie, politologie, mediálních studií či obecně lingvistické analýzy). Zároveň od ustavení CDA jako svébytného pohledu na komunikaci došlo k dynamickému rozvoji některých přístupů, které jsou pro CDA potenciálně velmi inspirativní, zejména se jedná o korpusovou či kognitivní lingvistiku, kognitivní psychologii či rozvoj různých teorií jazykové interakce a navazujících výzkumů. Workshop a blok příspěvků si klade za cíl rozvinout diskusi o tom, odkud čerpá CDA dnes, jak to tento přístup proměňuje a v čem konkrétně se projevuje a osvědčuje inspirační vliv jednotlivých disciplín.

 

Náplní workshopu bude případová studie toho, jak je v mediálním diskurzu o Národním parku Šumava konceptualizován popis Šumavy v dílech Karla Klostermanna. Klostermann je totiž oblíbeným argumentačním emblémem obou dominantních mediálních narativů o Šumavě. Srovnáním původních Klostermannových textů se současnými mediálními texty o Šumavě si ukážeme interpretační posuny konceptu Klostermanna. Smyslem workshopu bude na zmíněném materiálu ukázat, v čem konkrétně už klasické přístupy neodpovídají aktuálním poznatkům a jaký konkrétní přínos mají některé vybrané nové metody (CG, korpusová lingvistika).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK