PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Příprava úloh pro Českou lingvistickou olympiádu - ALINV903B
Anglický název: Preparation of tasks for Czech Linguistics Olympiad
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michal Láznička
Vyučující: Mgr. Michal Láznička
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.01.2015)

V rámci předmětu se studenti seznámí s Českou lingvistickou olympiádou (ČLO) a nepřímo se zapojí do její
organizace svou pomocí při přípravě soutěžních úkolů. Seminář, pojímaný jako workshop, je zaměřen především
prakticky. Po seznámení s ČLO bude těžištěm předmětu tvůrčí skupinová práce, jejímž výsledkem budou
originální lingvistické úlohy, které budou použity v samotné olympiádě. Studenti tak budou mít možnost vytvořit něco v praxi
okamžitě uplatnitelného.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.01.2015)

Studenti obdrží zápočet za vytvoření lingvistické úlohy, která bude použita v jednom z kol České lingvistické olympiády.

Literatura
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.01.2015)

Bozhanov, Bozhidar and Derzhanski, Ivan. Rosetta Stone Linguistics Problem. In ACL 2013, Proceedings of the Fourth Workshop on Teaching NLP and CL, pages 46-50, Sofia, Bulgaria, August 2013. Association for computational linguistics.

Iomdin, Boris and Piperski, Alexandr. Linguistic Problems Based on Text Corpora. In ACL 2013, Proceedings of the Fourth Workshop on Teaching NLP and CL, pages 46-50, Sofia, Bulgaria, August 2013. Association for computational linguistics.

Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) 2013. The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (Available online at http://wals.info, Accessed on 2015-01-13.)

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.01.2015)

Témata:

  • seznámení s ČLO
  • typologie úloh, přístup k jejich konstrukci
  • návrh zajímavých jazykových jevů využitelných pro tvorbu úloh
  • rozdělení do týmů, výběr témat a příprava úloh
  • test úloh a zpracování případných poznámek

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.01.2015)

Předmět je otevřen všem studentům filologických oborů se zájmem o lingvistiku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK