PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Arabština pro lingvisty - ALINV703B
Anglický název: Arabic for linguists
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.09.2014)

Cílem přednášky je podat základní přehled jazykové problematiky spjaté s arabštinou. Základem je arabská
gramatika s důrazem na strukturní pohled. Přednáška se zaměří na spisovnou arabštinu, budou ovšem uváděny i
strukturní paralely z arabských dialektů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.09.2014)

Docházka min. 80 %, aktivní účast na výuce; ústní ověření znalostí.

Literatura
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.09.2014)

E. Badawi, - M. G. Carter, - A. Gully, Modern Written Arabic. A Comprehensive Grammar. London - New York (: Routledge) 2004.

H. Fleisch, L'arabe classique. Esquisse d'une structure linguistique, Beyrouth (: Dar el-Machreq) 1968.

W. Fischer, Grammatik des klassischen Arabisch, Wiesbaden (: Harrassowitz) 1972.

K. Petráček, Základy gramatického systému spisovné arabštiny. Praha (: SPN) 1977.

P. Zemánek: Vývoj arabštiny. Praha (: UK FF) 2007.

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.09.2014)

Hlavní tematické okruhy:

  • Charakteristika arabštiny
  • Postavení arabštiny v rámci semitských jazyků
  • Charakteristika jazykové situace v arabském světě
  • Zvukový plán: struktura konsonantů a zvláštní korelace v arabštině (emfatické a laryngální hlásky), vokalický plán, hláskové změny, slabika.
  • Problematika kořene.
  • Struktura lexikálního plánu.
  • Přehled morfologie (nomen, verbum, pronomen).
  • Základy arabské syntaxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK