PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kečuánština pro lingvisty - ALINV702B
Anglický název: Quechua for linguists
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.
Anotace
Studentům bude představen jazykový systém současné kečuánštiny, především variant z jižního Peru (Quechua II C), na vhodných místech bude také poukázáno na výrazné odlišnosti v ostatních variantách kečuánštiny. V druhé polovině kurzu si studenti budou připravovat morfologické rozbory kratších textů, které pak budou konzultovány při hodině. Podmínkou k udělení zápočtu je samostatné vypracování rozboru jednoho konkrétního textu a jeho odevzdání. Po ukončení kurzu budou mít studenti podrobný přehled o morfosyntaxi kečuánštiny a budou schopni, s pomocí slovníku, analyzovat jednodušší texty v kečuánštině.
Poslední úprava: Rataj Vlastimil, Mgr., Ph.D. (15.09.2017)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet.

Podmínkou k udělení zápočtu je samostatné vypracování morfologického rozboru jednoho konkrétního textu a jeho odevzdání. Součástí zápočtu je samostatná příprava morfologických rozborů.

Poslední úprava: Rataj Vlastimil, Mgr., Ph.D. (15.09.2017)
Literatura

Základní literatura:

 

Rataj, V.: Kečuánština. (V přípravě) Základní materiál ke kurzu (autor dodá studentům)

Adelaar, W. F. H.: The Languages of the Andes. Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 2004, s. 165–259 (–319).

Parker, G. J.: Ayacucho Quechua Grammar and Dictionary. The Hague / Paris: Mouton, 1969.

Soto Ruiz, C.: Quechua. Manual de enseñanza. Lima: IEP, 2006.

 

Doplňující literatura:

 

Torero, A.: “Los dialectos quechuas.” Anales Científicos de la Universidad Agraria, 2 (1964), ss. 446–478.

Torero, A.: El quechua y la historia social andina. Lima: Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos, 2007.

Heggarty, P.: Quechua [online]. <http://www.quechua.org.uk/>

Hingarová, V. – Rataj, V.: Indiánské jazyky [online]. <http://www.indianskejazyky.cz/>

Calvo Pérez, J.: Pragmática y gramática del quechua cuzqueño. Cuzco: CBC, 1993.

Cerrón-Palomino, R.: Lingüística quechua. Puno / Cusco: GTZ/CBC, 1987.

Cerrón-Palomino, R.: Quechumara. Estructuras paralelas de las lenguas quechua y aimara. La Paz: CIPCA, 1994.

Torero, A.: Idiomas de los Andes. Lingüística e historia. Lima: Horizonte, 2005 [20021], ss. 54–108.

Alderetes, J. R.: El Quichua de Santiago del Estero [online]. <http://www.satlink.com/usuarios/r/rory/main.htm>

Crapo, R. H. – Aitken, P.: Bolivian Quechua Reader and Grammar-Dictionary. Ann Arbor: Karoma, 1986.

Cusihuamán, A.: Gramática Quechua Cuzco-Collao. Cusco: CBC, 2001 [1976].

Lastra, Y.: Cochabamba Quechua Syntax. The Hague / Paris: Mouton, 1968.

Middendorf, E. W.: Gramátika keshua. Madrid: Aguilar, 1970 [1890].

Ross, E. M. (Actualizada y traducida por R. Aschmann y D. Helmly): Introducción al Quichua de la sierra central del Ecuador / Introduction to Central Highland Quichua of Ecuador [online]. [S/L], 2007. <http://www.quichua.net/Q/Ec/Librocuna/Ross Grammar 1-25.pdf>

Weber, D. J.: A Grammar of Huallaga (Huánuco) Quechua. Berkeley / Los Angeles / London: University of California Press, 1989.

Poslední úprava: KRIVJ1AF (12.09.2016)
Sylabus

   základní uvedení do sociolingvistické situace
   dialektologie
   fonetika a fonologie
   základní typologické rysy kečuánštiny
   nominální a verbální flexe a derivace, subordinace
   syntax

Poslední úprava: Rataj Vlastimil, Mgr., Ph.D. (15.09.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK