PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Romština pro lingvisty - ALINV701B
Anglický název: Romani for linguists
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 18 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KRIVJ1AF (15.09.2013)

1. Pravidelná domácí příprava, tj. četba odborných textů v angličtině, příp. v němčině, nebo vypracování krátkých úkolů; předpokládá poměrně pravidelnou docházku. 2. Zkouška v podobě písemného testu.

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (15.09.2013)

Cílem předmětu je představit strukturu a funkce romštiny lingvistickému publiku. Lekce 1-4 jsou věnovány základním informacím o sociolingvistické situaci, dialektní diferenciaci a dějinách romštiny. Lekce 5-12 poskytují vhled do struktury romštiny, a to vždy k přihlédnutím k interdialektní variabilitě a diachronii probíraných struktur a k roli jazykového kontaktu při jejich vzniku. Zvláštní pozornost je věnována typologicky neobvyklým nebo jinak lingvisticky zajímavým strukturám. Poslední lekce je věnována stručným dějinám a současným trendům v lingvistické romistice.

Hlavní tematické okruhy:
1. Základní informace o romštině
2. Romština v kontaktu
3. Dialektologie romštiny
4. Jazykové plánování a standardizace romštiny
5. Struktura romštiny I: lexikon
6. Struktura romštiny II: fonologie a morfonologie
7. Struktura romštiny III: syntax klauze
8. Struktura romštiny IV: syntax nominální fráze a nominální flexe
9. Struktura romštiny V: syntax verbální fráze a verbální flexe
10. Struktura romštiny VI: koordinace a subordinace
11. Struktura romštiny VII: pronominália (zájmenná slova)
12. Struktura romštiny VIII: derivace, kompozice a další slovotvorné procesy
13. Lingvistická romistika: stručné dějiny a současné trendy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK